Webinar: Samen verder bouwen aan sterke verbindingen tussen onderwijs en kennis

Donderdag 25 maart 2021 | 15.00 – 17.00 uur  | Online

Onderdeel van het OCW Kennisfestival

Centraal staat de vraag: zo goed mogelijk gebruik maken van kennis uit onderzoek om het onderwijs te verbeteren, wat is hiervoor nodig?

In februari 2021 verschijnt een verkenning naar de kennisinfrastructuur voor het onderwijs uitgevoerd door de Galan Groep in opdracht van OCW. Deze verkenning bevat een aantal concrete scenario’s en bouwt voort op adviezen van de vijf onderwijssectorraden en de Onderwijsraad (respectievelijk het advies  “Slimme verbindingen, naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs” en het advies “Samen ten dienste van de school”).

Op 25 maart 2021 wordt er gezamenlijk gewerkt aan concrete acties en vervolgstappen die een betere benutting van onderzoek in de onderwijspraktijk dichterbij brengen. Je bent uitgenodigd daaraan een bijdrage te leveren, samen met andere onderwijsprofessionals, onderzoekers,  onderwijsadviseurs en beleidsmakers.

Reserveer alvast de datum, nadere informatie volgt op korte termijn.

Ministerie van OCW, NRO, Onderwijsraad, PO-raad, VO-raad, MBO-raad, VH, VSNU