Kennisfestival 2021 (OCW)

De dertiende editie van het Kennisfestival wordt dit jaar volledig digitaal georganiseerd! Van maandag 22 tot en met donderdag 25 maart zullen verschillende online lezingen en presentaties plaatsvinden rondom het thema ‘Kansen voor kennis?’.

De coronacrisis zorgt voor een enorme kennisbehoefte in de hoop meer grip te krijgen op de nieuwe werkelijkheid en dat men lessen leert voor de toekomst. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor kennis, maar kan ook nadelige gevolgen hebben. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde kennis, waardoor bestaande kloven mogelijk nog groter worden. Aan de hand van verschillende online sessies wordt stilgestaan bij deze vraagstukken.

 Verkiezingen

Daarbij wordt vooruitgeblikt op een nieuwe regeerperiode waarin de economie weer moet worden opgebouwd en waarbij mogelijk een andere rol is weggelegd voor de overheid. Hoe wordt bepaald welke kennis leidend is in (politieke) besluit- en beleidsvorming? Met de Tweede Kamerverkiezingen net achter de rug, kunnen we reflecteren op de uitslagen en vooruitkijken naar de opgaven waar OCW voor staat. 

Programma

Het Kennisfestival start op maandag 22 maart met de introductie van het hoofdthema. De dagen erna zal aandacht zijn voor verschillende subthema’s, namelijk:

  • Iedereen doet mee
  • Sturen op kwaliteit
  • Creativiteit, wetenschap en innovatie

Kortom, genoeg om over te praten. Daarom zal het Kennisfestival dit jaar niet één dag, maar vier dagen in beslag nemen. Nieuwe kennis kan (digitaal) worden opgedaan én worden gedeeld tussen onderzoekers en beleidsmakers. Het programma biedt verschillende lezingen van interessante sprekers en kleinere interactieve sessies, gericht op onderwijs, cultuur, wetenschap, media en emancipatie. Zoals gezegd vindt het Kennisfestival 2021 digitaal plaats. Iedere sessie zal gemakkelijk via Webex te volgen zijn.

Kijk hier voor het hele programma. Aanmelden voor sessies is vanaf nu mogelijk via dit formulier.