Learning Communities in hbo en mbo

9 juni | Online brede bijeenkomst | Learning Communities in hbo en mbo

Regieorgaan SIA, Vereniging Hogescholen en MBO Raad hebben het initiatief genomen om met elkaar het actuele thema Learning Communities in hbo en mbo nader te verkennen. Learning communities zijn samenwerkingsverbanden (van publieke en private organisaties) waarin leren, werken en innoveren steeds dichter op elkaar wordt georganiseerd. Dit met als doel het innovatievermogen van organisaties én het aanpassingsvermogen van medewerkers gelijktijdig te vergroten. Allebei dringend van belang om de grote maatschappelijke opgaven in ons land te kunnen realiseren.

Deze intensieve samenwerking in Learning Communities, waar (praktijkgericht) onderzoek prominent deel van uitmaakt, kan verder worden ondersteund door meer gericht onderzoek en kennisdeling. Ontwerp- en ontwikkelvraagstukken in Learning Communities staan niet op zichzelf maar profiteren van kennis die elders is opgedaan en met aanvullend onderzoek kan worden aangevuld. Deelnemers in nieuwe samenwerking of doorontwikkeling van bestaande praktijken kunnen daarin meer samen optrekken. Daarom zijn de Topsectoren in samenwerking met NWO in 2020 het netwerk Learning Communities gestart. (www.topsectoren.nl/human-capital) (www.regieorgaan-sia.nl/nieuwsoverzicht/netwerk-learning-communities-werkt/)

Om het leren van en met elkaar rond deze hbo & mbo praktijken verder vorm te geven worden allereerst twee verkennende bijeenkomsten (16 maart en 8 april) georganiseerd voor Learning Community experts in mbo en het hbo. Hier worden actuele praktijkthema’s opgehaald én worden de onderwerpen bepaald die relevant zijn voor meer actieve kennisdeling tussen deze leer-werk-innovatie praktijken. De opbrengsten uit de bijeenkomsten in maart en april worden gebruikt voor een brede bijeenkomst voor een groter aantal genodigden (actieve learning communities in het mbo en hbo en hun bestuurlijke vertegenwoordigers). Doel is om de condities te creëren waaronder we meer van elkaars ervaringen gaan leren, praktijkkennis beter delen en samenwerking in verschillende praktijk- en onderzoeksnetwerken gericht stimuleren. 

Voor wie?

Projectleiders, beleidsmedewerkers, experts en overige verantwoordelijken voor het ontwikkelen en verduurzamen van Learning Communities in mbo en hbo.

Aanmelden

Aanmelding voor de online brede bijeenkomst op woensdag 9 juni 2021 (13.00- 17.00 uur) via: Melina Groen M.Groen@mboraad.nl