Practoraat Airport & Aviation: Fieldlab Duurzame Luchtvaart

Practoraat Airport & Aviation: Fieldlab Duurzame Luchtvaart

Vanuit het samenwerkingsverband Scala (een samenwerking tussen MBO Colleges Airport en Lelystad, beiden onderdeel van ROC Amsterdam/Flevoland) start MBO College Airport vanuit haar practoraat een Fieldlab op Lelystad Airport Duurzame Luchtvaart. Vanuit haar hangar op Lelystad Airport zullen daar docenten en studenten Vliegtuig Techniek samenwerken met andere kennisinstellingen, om kennis te maken met en kennis op te doen van de toekomstige veranderingen in de luchtvaart, met name op het gebied van alternatieve energiebronnen. Wat zijn de veranderingen die in de toekomst plaats gaan vinden in voortstuwing en wat betekent dat voor het benodigde vliegtuig onderhoud?

We starten met de ombouw van een ‘klassiek’ motorisch aangedreven toestel: een volwaardige twoseater die op benzine loopt en omgebouwd gaat worden naar een elektrisch aangedreven toestel. Het is voor de docenten en onze studenten van ons College van groot belang, dat zij op de hoogte zijn en de benodigde kennis hebben van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Luchtvaart-innovatie. Het duurt waarschijnlijk nog wel geruime tijd voor de commerciële luchtvaart over kan schakelen naar andere vormen van aandrijving (waterstof, elektra, synthetische kerosine, kernenergie). De eerste veranderingen zullen plaatsvinden in General Aviation. Om vast een voorsprong in kennis te vergaren voor studenten, start MBO College Airport dit initiatief.

Practoraat Airport & Aviation maakt hierbij ook dankbaar gebruik van de kennis en expertise die het Practoraat Circulaire Regionale Economie vanuit ROC Flevoland heeft opgebouwd!