Nieuw onderzoek: Samenwerken aan verschillen waarderen

Nieuw onderzoek: Samenwerken aan verschillen waarderen

Vanuit de practoraten Burgerschap en Verschillen waarderen is een nieuw onderzoeksproject ‘Samenwerken aan verschillen waarderen’ opgestart naar diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie. Vanuit een brede blik op onderwijskwaliteit is het nodig om tot een inclusiever mbo te komen waarin verschillen worden gewaardeerd. Het doel van dit participatieve actieonderzoek is onderwijsprofessionals sensitief maken voor de belemmeringen van inclusie, waarmee hun handelingsrepertoire om inclusie te bevorderen kan worden vergroot. Hiertoe worden belemmeringen en kansen in kaart gebracht en wordt een team ‘Inclusief’ opgezet dat praktische handvatten zal ontwikkelen voor het verbeteren van inclusiviteit in de school. Lees meer >>

Bij ROC van Twente is dit onderzoek gekoppeld aan het promotieonderzoek van Demi Jalimsing en onderzoek wordt parallel uitgevoerd bij Landstede en MBO Utrecht.  Ook de lectoraten Wereldburgerschap en Inclusive Education van De Haagse Hogeschool leveren een bijdrage.

Voor meer informatie: neem contact op met Demi Jamisling, Laurence Guérin of Birgit Pfeifer.