Boekpresentatie: Zin en betekenis van het practoraat Hybride Onderwijs

hybride onderwijs

Dit schooljaar loopt de subsidie waaronder het practoraat Hybride Onderwijs valt af. Bij wijze van afsluiting heeft het practoraat een publicatie in voorbereiding die op 17 juni uit zal komen bij uitgeverij Phronese:

Zin en betekenis van het practoraat Hybride onderwijs.

17 juni om 16:00 uur presenteren we via een livestream het boek in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences. Kort gaan we tijdens de presentatie in op de inhoud van het boek aan de hand van video-inbreng van experts, onder andere Ilya Zitter en Carlos van Kan.  Aan het einde daarvan zullen we het boek overhandigen aan het stichtingsbestuur van het Centrum Top Techniek.

Wil jij het bijwonen? Ga dan op 17 juni om 16 uur naar de livestream

In de bundel kijken we terug op drie jaar practoraat Hybride onderwijs. Daarbij illustreren we hoe rommelig het proces van onderzoeken kan zijn. De verschillende bijdragen in de vorm van teksten, interviews en syntheses in deze bundel zijn daar een weerspiegeling van. Daarnaast wordt in deze bundel diepgravend stil gestaan bij de activiteiten en producten die het practoraat opleverde, en schetsen de auteurs kansen voor de toekomst.