EVEN VOORSTELLEN: SARA ALBONE – PRACTOR DIERENWELZIJN EN GEZONDHEID

Met ingang van september 2021 mag ik mijzelf practor noemen. Op Aeres mbo Barneveld ben ik verantwoordelijk voor het oprichten en uitvoeren van het Practoraat Dierenwelzijn en Gezondheid.

Om te beginnen, iets over mijzelf. Mijn naam is Sara Albone en 25 jaar geleden ben ik als dierenarts aan de University of Glasgow afgestudeerd. In de 10 jaar na mijn studie heb ik in diverse dierenartspraktijken in Engeland en Nederland gewerkt. In 2006 kwam ik voor het eerst in aanraking met het onderwijs en begon ik aan het toenmalig Groenhorst College Barneveld als dierenarts-docent. Vijf jaar geleden maakte ik de overstap naar Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) om lerarenopleider en docentonderzoeker te worden na het volgen van een Master Leren en Innoveren bij Windesheim, Zwolle.

Met ingang van 1 september 2021 keer ik deels – 2 dagen per week – terug naar Aeres mbo Barneveld om practor Dierenwelzijn en Gezondheid te zijn. Een positie die op mijn lijf geschreven is en wat voelt dat fijn om weer ‘thuis’ in Barneveld te zijn! De komende vier jaar ga ik samen met docent-onderzoekers uit de vijf verschillende onderwijsteams praktijkonderzoek doen op dierengebied. De praktijkvraagstukken die wij oppakken komen in eerste instantie uit de onderwijsteams. Waar mogelijk en relevant betrekken wij het bedrijfsleven erbij. Door ‘urgente’ vraagstukken binnen de school op te pakken vergroten wij de dierenwelzijn en gezondheid van de dieren die wij op school houden, werken wij aan het onderzoekend vermogen van de medewerkers/studenten en dragen wij bij aan de onderzoekscultuur op de school. Ik heb zelf ervaren dat als docent-onderzoeker de kwaliteit van mijn docentschap, begeleiding, inhoudelijke kennis en werkplezier toegenomen is. De wens om andere mbo-collega’s en studenten dezelfde ontwikkelingen te gunnen is een van de grootste drijfveren voor mij om practor in Barneveld te willen worden.

Het practoraat is laagdrempelig en aanspreekbaar. Wij leren graag van de ervaringen van anderen en wij hopen op mooie ontmoetingen in de toekomst. Graag nodig ik je uit om met mij te mailen of te bellen als je van gedachten wil wisselen of samen wil optrekken.

Met practorale groet,

Sara Albone
s.albone@aeres.nl
06-34073701
https://www.linkedin.com/in/saraalbone/