Vacature: Practor Water

Practor Water

0,4 fte
Groen en Dier
Vervaldatum : 16 januari 2022

Maak je wereld… én die van hen
Werelden komen bij ons samen. Wij verzorgen dagelijks toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor studenten waarbij jij als Practor Water voor de Groen-opleidingen van toegevoegde waarde kunt zijn voor die student en de wereld om ons heen. Wil jij bijdragen aan onderwijs dat werkelijk betekenis heeft voor onze studenten? Geef dan vanuit Scalda betekenis aan die groei en ontwikkeling. Maak je wereld en solliciteer bij Scalda.

Per direct ontstaat binnen Scalda Groen en Dier op locatie Goes de vacature voor Practor Water (0,4 fte).

Lees meer over de wereld van de opleidingen voor Groen en Dier

Het Practoraat beoogt bij te dragen aan het vinden van goede praktijkvoorbeelden en het vertalen van inzichten uit (wetenschappelijk) onderzoek naar uitwerkingen voor de ondernemers en instanties in de groene sector. Dat gebeurt primair door het vinden van verbindingen tussen de spelers in het netwerk rondom het onderwijs, maar ook zeker door middel van (praktijk-)onderzoek met inzet van studenten van Scalda.

Waar mogelijk werkt het practoraat intensief samen met de partners in het op te richten Delta Climate Centre en het lectoraat Water van de HZ University of Applied Sciences in het bijzonder. Daarnaast geeft de practor leiding aan een practoraat dat naast de practor bestaat uit een 4-tal nog te werven docent-onderzoekers (plus evt. secretariële ondersteuning).

Het practoraat heeft een aanjaagfunctie in het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven voor de opleidingen op gebied van water in de breedste zin en in het versterken van de aansluiting tussen onderzoek en onderwijs. De practor levert input aan het onderwijs vanuit het onderzoek.

De practor gaat vanuit het thema water het onderzoeks- en ontwikkeltraject opzetten en van daaruit de advisering van het onderwijs(beleid) vormgeven en implementeren, door:

 • het vertalen van actuele vragen uit het bedrijfsleven naar concrete voorstellen voor projecten en onderzoek in afstemming met interne actoren en externe partners van het op te richten Delta Climate Centre resp. het bedrijfsleven;
 • het vertalen van resultaten uit onderzoek naar de opleidingen toe;
 • interne en externe coördinatie;
 • het initiëren en coördineren van multidisciplinair praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling gericht op meerjaren onderwijsinnovatie;
 • het leidinggeven aan het practoraat door het begeleiden en ondersteunen van de daarbij betrokken studenten, docenten en kenniskringleden, alsmede het bewaken van de grote lijnen en de voortgang als geheel;
 • het optreden als coach van en verbinder met zowel interne (studenten en docenten) als ook externe stakeholders;
 • het vormen van een kenniskring van de verschillende opleidingen en de relevante externe partners met als doel innovatie en (door)ontwikkeling van het onderzoek dat binnen het practoraat wordt geïnitieerd;
 • het deelnemen aan (externe) projecten en het genereren van additionele geldstromen voor het practoraat;
 • regelmatige evaluatie van de effectiviteit van onderzoek en projecten.

De practor is belast met de praktische en operationele uitvoering van een aantal werkzaamheden:

 • het opstellen van een practoraatsplan. Het practoraatsplan wordt jaarlijks herzien. Het plan geeft inzicht in de activiteiten en in externe geldstromen welke met het werk van het practoraat worden gegenereerd;
 • het ontwikkelen en onderhouden van externe relaties, zoals de partners in het op te richten Delta Climate Centre, CIV Groen, het bedrijfsleven waaronder FoodDelta Zeeland, Campus Zeeland, regionale en landelijke overheden;
 • communicatie over de initiatieven en activiteiten van het practoraat;
 • het initiëren en organiseren van interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking met interne en externe partijen;
 • bijdragen aan de hybridisering van het onderwijs;
 • het leggen van verbindingen met het hbo en vo teneinde doorlopende leerlijnen te ontwikkelen en samenwerking met lectoren tot stand te brengen.

Profiel practor

 • is een veerkrachtig boegbeeld met visie;
 • is inspirerend en een verbinder;
 • is een pionier die kansen ziet, lef toont, onderzoekt en innoveert;
 • is resultaatgericht;
 • werkt zelfstandig en ook goed samen met het team van Scalda: zoekt continu de aansluiting bij directe collega’s en andere practoren;
 • is communicatief sterk in woord en geschrift (spreekt begrijpelijke taal);
 • is een vaardige netwerker en toegankelijk.

Selectiecriteria
De practor:

 • heeft academisch denk- en werkniveau;
 • weet abstracte doelen/beleid om te zetten in praktische haalbare acties en projecten;
 • is aantoonbaar inhoudelijk expert op het gebied “water” met name in relatie tot de ‘groene’ functies, heeft een sterk, daarmee verbonden, netwerk;
 • heeft affiniteit met het onderwijs, in het bijzonder het MBO;
 • heeft affiniteit met de specifieke doelgroep studenten en docenten;
 • is gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar (flexibel in te vullen).

Wat bieden we je?
De functie practor wordt gewaardeerd in functieschaal 13 (min. € 4.427,00 / max. € 6.162,00). Het practoraat wordt ingericht voor een periode van 4 jaar. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor een jaar.

Informatie
Voor informatie over de vacature en een uitgebreidere beschrijving van het practoraat kun je contact opnemen met de heer Arold Versluys MSc. Directeur Groen en Dier Scalda, telefoonnummer 06-52338787.

De procedure
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gebleken geschiktheid, voorrang in de procedure. Je kunt voor maandag 17 januari 2022 solliciteren. Sollicitaties die niet via de website binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 5.

Solliciteer direct & digitaal