Save the date – Inauguratie dr. Marco Mazereeuw

Inauguratie dr. Marco Mazereeuw – Dinsdag 20 september 2022

Het college van bestuur van NHL Stenden Hogeschool en Friesland College nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de inauguratie van dr. Marco Mazereeuw, lector en practor “Beroepsgerichte didactiek en leven lang ontwikkelen”, op dinsdag 20 september 2022 in Leeuwarden.

Thema: Begeleiden van vakmensen in ontwikkeling

Vanuit de wens om vakmensen op te leiden die zich blijven ontwikkelen, gaat het beroepsonderwijs intensieve samenwerkingsverbanden aan met partners in de regio. Deze samenwerking is nodig maar ook uitdagend. Professionals in het beroepsonderwijs en op de werkplek die studenten en vakmensen begeleiden voelen de didactische uitdagingen dagelijks in hun werk. In zijn rede ontvouwt Marco hoe het lectoraat en practoraat samen met deze professionals de uitdaging aangaan. De rede gaat niet alleen in op de focus en werkwijze, maar laat ook zien met welk team en welke samenwerkingspartners dat wordt aangegaan. Voorafgaand aan de rede is er een keynote van prof. dr. Joseph Kessels en een interactief intermezzo met studenten én collega’s van het Friesland College en NHL Stenden.

Save the date

Dinsdag 20 september 2022

Tijd: 13.00 – 18:00 uur

Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11 in Leeuwarden

 

Noteert u de datum alvast in de agenda?

De officiële uitnodiging met het volledige programma en een link om aan te melden, volgt voor de zomer. Heeft u vragen? Neem dan contact op met: info@stendenmeetingu.nl