Nieuwe practoraten op practoraten.nl

De beweging van practoraten blijft zich ontwikkelen, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. In de afgelopen periode zijn verschillende initiatieven doorontwikkeld en verstevigd in de vorm van een volwaardig practoraat.

Hieronder een zevental  practoraten die zijn gestart en het verdienen om uitgelicht te worden op practoraten.nl. Lees hier welke doelen zij nastreven, welke activiteiten er worden ontplooid en welke rol onderzoek daarin speelt:

Practoraat Circulair ondernemen & smart maintenance
Daisy Beelen | Nova College

Practoraat Dierenwelzijn & -gezondheid
Sara Albone | Aeres MBO

Practoraat Kringlooplandbouw
Ruud Hendriks | Aeres MBO

Practoraat Gezondheid en Technologie
Jolanda van Til | Deltion

Practoraat Interactieve Technologie
Erdinç Saçan | ROC van Tilburg

Practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen
Bertine Philipsen | Yuverta

Practoraat Waterstof in de Industrie
Willem Hazenberg | Drenthe College