Uitnodiging bijeenkomst ‘Groene’ Practoraten

Graag nodigen wij jou uit om deel te nemen aan een bijeenkomst als onderdeel van de pilot groene practoraten op woensdag 20 april bij Aeres MBO in Barneveld

Voorlopig programma

Inloop vanaf 13.45 uur, 14.00 uur Start

  • Welkom door practor Sara Albone en korte introductie locatie Aeres MBO, Barneveld
  • Stand van zaken pilot en KIEM Groen-regeling
  • Groen Kennisnet en kennisdisseminatie
  • Practoraten in de kennisketen
  • Kennisdeling en uitwisseling aan verschillende thematafels: mogelijkheden tot ontmoeting en netwerken

16.30 uur – Afronding en borrel

Locatie:
Aeres MBO
Barnseweg 3,
3771 RN Barneveld

Mocht je vragen/opmerkingen hebben, schroom niet en bel/mail Jorick Scheerens:  jorick@practoraten.nl // 06 43441510.

Meld je aan door een mail te sturen naar info@practoraten.nl

KADER:
Eind 2020 start de pilot ‘groene’ practoraten. Algemeen doel van de pilot is het bevorderen van de bijdrage van mbo aan maatschappelijke opgaven in het groene domein en het versterken van de kennisdoorwerking in het onderwijs en in de praktijk (ook grijs-groen) via CIV-praktijkclusters (Dier (waaronder veehouderij, paard en
gezelschapsdieren), Plant/Open Teelten (met name akkerbouw), Plant/Bedekte Teelten (met name Tuinbouw), Food, Natuur en Leefomgeving (inclusief water en bloem) en Maatschappij) en practoraten. Met het instellen van practoraten wordt de relevantie en innovatiekracht van het groen mbo als kennispartner versterkt. Eind december 2023 eindigt deze pilot.

In deze pilot stellen individuele AOC’s zelf groene practoren aan op basis van plannen voor practoraten. Alle practoraten worden verbonden met de praktijkclusters van het CIV Groen. Nationaal Regieorgaan SIA voert samen met de Stichting Ieder mbo een practoraat onderdelen van deze pilot uit; SIA is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie (ook met dwarsverbanden richting lectoraten) en de Stichting Ieder mbo een practoraat voor begeleiding. Doel van de monitoring en evaluatie is om ervaringen en inzichten van de werking van practoraten van deze pilot bij elkaar te brengen en de resultaten uit de pilot te expliciteren. Het betreft een evaluatie van zowel inhoudelijke als organisatorische opbrengsten.