Vacature: Practor Gelijke Kansen bij Albeda

Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneducatie. Met ruim 150 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn zij een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Albeda ontwikkelt onderwijs in samenwerking met bedrijven, gemeenten en overheidsinstellingen.

Het Practoraat Gelijke kansen is een expertiseplatform binnen Albeda waar innovatie en (praktijk)gericht onderzoek wordt uitgevoerd. Het doel van het practoraat is om onderzoek naar het thema gelijke kansen en inclusie te bevorderen en meer inspanning te plegen om innovaties rondom het thema mogelijk te maken. De innovaties richten zich op het onderwijs en op de onderwijsinstelling in zijn bredere context. Het einddoel is om als Albeda landelijk leidend de agenda te voeren rondom gelijke kansen en landelijk impact te maken met onderzoek en innovatieprojecten. Alle activiteiten zijn gericht op de verbinding tussen het onderwijs, overheid, onderzoek en praktijkpartners. Als practor lever je een bijdrage aan de kernopdracht van Albeda: het versterken van onze regionale en nationale positionering als kennis- en samenwerkingspartner zodat we onze studenten beter (met succes) kunnen vormen en kwalificeren als toekomstige professional en als burger. Binnen het practoraat worden onderzoeksvragen gekoppeld aan de wettelijke opdracht van het beroepsonderwijs – kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming – en daarmee aan het begrip studiesucces. Je rapporteert rechtstreeks aan de programmadirecteur Strategie en Gelijke kansen.

Lees hier verder en reageer