NRO calls for proposal

Graag jouw aandacht voor een aantal NRO-calls die nu open staan. Wellicht een mooie kans voor jouw practoraat?

 

Flankerend onderzoek Regionale Kennisnetwerken

Twaalf door het NRO gesubsidieerde regionale netwerken kunnen begin 2023 een start maken met onderzoeksactiviteiten rondom een regionaal relevant onderwijsvraagstuk. Om overkoepelende lessen te trekken uit de activiteiten van de netwerken zet het NRO met deze Call for proposals een flankerend onderzoek uit. Het ‘Flankerend onderzoek Regionale Kennisnetwerken’ beoogt inzicht te bieden in kennisontwikkeling, kennisdeling en in de verduurzaming van deze netwerken. Lees verder

Knowledge for education of the future – Medium 2022

The aim of this research programme is to fund practice-oriented, policy-oriented and fundamental research that contributes to the development of scientific knowledge on the themes of the Knowledge Agenda for Education. Both individual researchers and consortia can submit an application. Lees verder 

Knowledge for education of the future – Large 2022

The aim of this research programme is to fund practice-oriented, policy-oriented and fundamental research that contributes to the development of scientific knowledge on the themes of the Knowledge Agenda for Education. Both individual researchers and consortia can submit an application. Lees verder

Kennis voor onderwijs van de toekomst – Klein 2022

Het doel van dit onderzoeksprogramma is de financiering van zowel praktijkgericht, beleidsgericht als fundamenteel onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over de thema’s uit de Kennisagenda voor het onderwijs. Zowel individuele onderzoekers als consortia kunnen een aanvraag indienen. Lees verder