De Nederlandse Onderwijspremie 2023: voor mbo, hbo en wo

In oktober opent het NRO de call om onderwijsteams voor te dragen voor de Nederlandse Onderwijspremie. Deze premie (voorheen: Nederlandse Hogeronderwijspremie) is de hoogste onderscheiding voor onderwijsteams van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Voor het eerst kunnen nu ook mbo-teams worden voorgedragen.

De Nederlandse Onderwijspremie is bedoeld als grote blijk van waardering voor onderwijsteams die een  onderwijsinitiatief hebben verbeterd of ontwikkeld. Tevens is het bedoeld als stimulans voor docenten om door te blijven gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling.

Dit najaar kan elke mbo-, hbo- en wo-instelling één onderwijsteam voordragen voor de Nederlandse Onderwijspremie. Per sector maken drie onderwijsteams kans op een premie van 500.000 euro, 800.000 euro of 1,2 miljoen euro. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikt de premies in 2023 uit.

Het NRO organiseert de Nederlandse Onderwijspremie in opdracht van het ministerie van OCW. Zodra de call opent, volgt meer informatie over het voordragen, de voorwaarden en de procedure via de website van het NRO.

https://www.nro.nl/onderwijspremie

 

Foto: Uitreiking Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf. Fotografie door Melvin Tas (Frisse Focus).