Publicatie ‘Samen op weg naar een onderzoekend mbo’

Lees hier het boekje ‘Samen op weg naar een onderzoekend mbo’ van het Research Lab mboRijnland Practoraat Samenwerkend Leren&Innoveren. Hierin delen zij de betekenis van vijf jaar praktijkgericht onderzoek door het Practoraat Research Lab. Zij kijken terug op de afgelopen jaren en vertellen hun verhaal: hoe ze gestart zijn en met welke ambities, hoe de werkwijze eruitziet en welke impact ze hebben. Daarmee doen ze datgene wat ze de afgelopen jaren ook binnen mboRijnland hebben bewerkstelligd, namelijk: onderzoekend kijken naar het eigen handelen en praktijk. Of, zoals zij dat zelf graag zeggen: collectief vertragen.

Heb jij naar aanleiding van dit verhaal opmerkingen, vragen of suggesties? Mail naar researchlab@mborijnland.nl

Alle eer naar Jantje TimmermanCharly BoerboomKathinka van DoesumErica Wijnands-Pot en collega’s.
Met dank aan Ankie Stoutjesdijk en Eva Voncken!