Voordracht De Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho 2023 geopend

Het is nu mogelijk om onderwijsteams op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten voor te dragen voor de Nederlandse Onderwijspremie. De Nederlandse Onderwijspremie is de hoogste onderscheiding voor innoverende onderwijsteams in het mbo, hbo en wo. Voordragen is mogelijk tot 12 januari 2023 om 14:00:00 CET.

De Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho is een blijk van waardering voor onderwijsteams die in de afgelopen vier jaar in het mbo, hbo of wo een onderwijsinitiatief hebben verbeterd of ontwikkeld dat heeft geleid tot een bijzondere prestatie in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Tevens is het bedoeld als stimulans voor docenten om door te blijven gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling. Het NRO organiseert de Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en ho in opdracht van het ministerie van OCW.

Prijzen en uitreiking

In totaal is er maximaal € 7.500.000 voor De Nederlandse Onderwijspremie voor het mbo en ho beschikbaar. De premie wordt verdeeld over drie onderwijsteams in het mbo, drie onderwijsteams in het hbo en drie in het wo. Deze wordt als volgt verdeeld:

  • de eerste prijs van de Nederlandse Onderwijspremie bedraagt € 1,2 miljoen;
  • de tweede prijs van de Nederlandse Onderwijspremie bedraagt € 800 duizend;
  • de derde prijs van de Nederlandse Onderwijspremie bedraagt € 500 duizend.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikt de Onderwijspremie in 2023 uit tijdens het ComeniusFestival dat in juni zal plaatsvinden.

Voordragen

Onderwijsteams kunnen zelf een voordracht indienen, mits ze daarbij worden ondersteund door één van de volgende partijen:

  • het instellingsbestuur van een bekostigde Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs-instelling, hogeschool of universiteit;
  • het bestuur van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO);
  • het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO);
  • het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Deze partijen mogen maximaal één voordracht ondersteunen. Het aanmelden van een onderwijsteam gaat via een voordrachtformulier dat op de website van het NRO staat. Voordragen is mogelijk tot 12 januari 2023 om 14:00:00 CET. De deadline in de call is leidend.

Ga naar de call en het voordrachtformulier

Foto: Uitreiking Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf. Fotografie door Melvin Tas (Frisse Focus).