Het Practoraat Digitale Didactiek en Differentiëren is een expertiseplatform binnen Curio waar (praktijk)gericht onderzoek wordt uitgevoerd. Het doel van het practoraat is om onderzoek naar het digitaal differentiëren op student-docentniveau te bevorderen en om innovaties rondom het thema in de praktijk te stimuleren. We willen aantoonbaar goed werkende interventies en handelingen op lesniveau Curiobreed bekend en beschikbaar maken en borgen in de bekwaamheid van docenten. Curio levert landelijk een bijdrage aan blended leren door haar innovaties en onderzoeksresultaten te delen en beschikbaar te maken.

Deze vacature heeft een omvang van 0,4 fte (max. € € 7.024). Locatie: Etten-Leur. Reageren kan tot 8 september 2024. 

Practoraten bij Curio

Binnen een mbo-instelling functioneert een practoraat als een expertiseplatform waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is onderzoek doen, verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek, andere onderwijsinstellingen en/of het (regionale) bedrijfsleven. Curio kent één practoraat (Agrofood & Biobased) en twee practoraten in oprichting (CO2 negatief bouwen en digitale didactiek en differentiëren). Curio wil voor 2027 doorgroeien naar vijf practoraten.

Practoraat Digitale Didactiek en Differentiëren

Het practoraat digitale didactiek en differentiëren is in oprichting. Binnen het practoraat worden onderzoeksvragen gekoppeld aan de strategische keuzes blended leren en flexibiliseren. Inhoudelijk rapporteer je aan de portefeuilledirecteur Onderwijs, hierarchisch val je onder de Directeur Student en Onderwijs. Je werkt nauw samen met de collega’s van het team leren en leerlandschap. De practor leidt een onderzoeksgroep bestaande uit 6 docentonderzoekers die voor een dag per week vanuit hun sector (vmbo, start, economie en ondernemen, techniek en technologie, zorg en welzijn + voedsel, groen en gastvrijheid) voor 4 jaar worden gedetacheerd.

Wat ga je doen?

Je ontwikkelt, in samenwerking met interne en externe stakeholders, het practoraatsplan op basis van actuele vraagstukken, ontwikkelingen en trends;
Je initieert, verricht en evalueert praktijkgericht, innovatief) onderzoek op het gebied van digitaal differentiëren en stimuleert het onderzoekend vermogen van docenten en studenten;
Je coördineert het onderzoek en begeleidt 6 docentonderzoekers bij het ontwerpen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, deelt je kennis vanuit het onderzoek (publicaties, congressen) en maakt hiermee impact op de ontwikkeling en/of vernieuwing van het onderwijs en de beroepspraktijk;
Je adviseert de organisatie op strategisch niveau vanuit het onderzoek omtrent het organisatie- en onderwijsbeleid;
Je draagt zorg voor de verbinding tussen onderzoek en onderwijs;
Je bent ambassadeur en boegbeeld van het practoraat, Curio en het onderzoeksthema en je vertegenwoordigt de organisatie en het thema naar externe partners;
Je werkt samen met een lectoraat digitale didactiek;
Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk met andere kennisplatforms, deskundigen en andere belanghebbenden in regionaal en (inter)nationaal verband;
Je draagt zorg voor het opstellen van een meerjarenplan en begroting voor het practoraat.

Wie ben jij?

Je hebt een afgeronde en relevante wetenschappelijke opleiding;
Je bent bij voorkeur gepromoveerd;
Je hebt ruime ervaring met het doen en begeleiden van onderzoek in de onderwijspraktijk bijvoorbeeld als lector, practor of onderzoeker;
Je ben vaardig in het doen ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en het vergroten van het onderzoekend vermogen bij collega’s.
Je beschikt over gespecialiseerde theoretische kennis op het onderzoeksterrein;
Je hebt een relevant netwerk. Onze intentie is om de practor en het practoraat te verbinden aan een lectoraat digitale didactiek.

Wat vragen wij?

Als je bij ons komt werken moet je volgens de wet een originele en geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) inleveren. Geldig betekent niet ouder dan zes maanden en de VOG moet bedoeld zijn voor het specifieke screeningsprofiel Onderwijs.
Zonder een geldige VOG kun je niet van start!

Toelichting op sollicitatieprocedure

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Lees dan verder en solliciteer via: Practor Digitale Didactiek (BC401) | Werken bij Curio

Inlichtingen via Jos Reulen (06 – 50 99 96 50) of Frederique Knoet (06 – 23 15 52 38)

Eerste ronde gesprekken vindt plaats op 24 september 2024
Tweede ronde gesprekken vindt plaats op 01 oktober 2024