Deel onderzoeksuitkomsten van jouw practoraat op mbomediawijs.nl

Het Practoraat Mediawijsheid is sinds twaalf jaar een toonaangevende leergemeenschap binnen het mbo-onderwijs. Met hun partnerscholen (Mediacollege Amsterdam | Hout – en Meubileringscollege Amsterdam en Rotterdam | ROC van Amsterdam – Flevoland & -College West) werken ze al meer dan 7 jaar samen aan de professionalisering van docenten.

Krachten bundelen en onderzoeksuitkomsten delen!

De onderzoeksdocenten van het practoraat delen hun bevindingen – in de vorm van concrete leermiddelen – op mbomediawijs.nl. Dit is hét open leermiddelenplatform voor mbo-docenten met zo’n 12.000 unieke paginaweergaven per maand.

Hoe mooi zou het zijn als we onze krachten gaan bundelen en niet alleen Practoraat Mediawijsheid, maar ook andere practoraten hun onderzoeksresultaten delen op het platform mbomediawijs.nl.

Practoraat Mediawijsheid gaat graag in gesprek met practoraten die vergelijkbare thema’s behandelen, zoals:

  • Docentprofessionalisering,
  • Digitale vaardigheden/didactiek,
  • AI en technologie,
  • Maatschappelijke thema’s rond (digitaal) burgerschap, mediawijsheid en stage.

Het Practoraat Mediawijsheid en mbomediawijs.nl

Het Practoraat Mediawijsheid is een schooloverstijgende leergemeenschap waarin mbo-instellingen samenwerken aan toekomstbestendig onderwijs. Wekelijks komen docenten, onderwijskundigen en experts samen voor onderzoek, kennisuitwisseling en professionalisering op het gebied van mediawijsheid en lesgeven met ict. Docenten voeren praktijkgericht onderzoek uit volgens de design thinking-methode, wat de kennis en vaardigheden van docenten versterkt en resulteert in concrete leermiddelen. De onderzoeksuitkomsten worden gedeeld op mbomediawijs.nl, het grootste open leermiddelenplatform voor mbo-docenten op het gebied van mediawijsheid, én op onze LinkedIn. Hierdoor profiteren alle mbo-docenten hiervan en biedt het de onderzoeksdocenten en hun onderwijsinstellingen een podium voor hun onderzoeksresultaten.

Wat betekent deelname aan mbomediawijs.nl?

Door als practoraat aan te sluiten bij mbomediawijs.nl, krijg je de mogelijkheid om onderzoeksuitkomsten, leermiddelen en materialen te delen op een platform met gemiddeld 12.000 unieke paginaweergaven per maand. We delen deze inhoud ook op ons LinkedIn-platform, waarmee we een aanzienlijk bereik hebben onder docenten en onderwijsprofessionals. Dit biedt practoraatdocenten en de mbo-instelling een online podium en vergroot de zichtbaarheid en impact van jullie werk. Zie hier een online dashboard met daarop de meest recente statistieken van ons platform mbomediawijs.nl en onze socials.

Waarom ons platform benutten?

  • Deel jouw onderzoeksresultaten met een breed publiek van mbo-docenten en onderwijsprofessionals
  • Verhoog de zichtbaarheid van jouw practoraat door gebruik te maken van een platform met gemiddeld 12.000 unieke paginaweergaven per maand
  • Profiteer van kennisuitwisseling met andere docenten en onderwijskundigen binnen het mbo-onderwijs
  • Draag bij aan de professionalisering van het mbo door het delen van innovatieve en praktijkgerichte leermiddelen

Interesse?

Practoraat Mediawijsheid gaat graag met je hierover in gespek en wil waar mogelijk samenwerken! Neem contact op met:
Jana van Mierlo (projectleider) via j.vanmierlo@ma-web.nl.

Meer informatie

 

 

Samenvatting:

Het Practoraat Mediawijsheid nodigt practoraten uit om onderdeel te worden van het platform mbomediawijs.nl en hun onderzoeksuitkomsten en leermiddelen op dit platform te delen. Met gemiddeld 12.000 unieke paginaweergaven per maand biedt dit open leermiddelenplatform voor mbo-docenten een online podium voor jouw practoraat. Interesse? Lees hier verder en neem contact op met projectleider Jana van Mierlo via j.vanmierlo@ma-web.nl. Meer informatie vind je op mbomediawijs.nl en onze LinkedIn-pagina.