Drie vacatures voor practoren bij Scalda

Scalda is voortdurend bezig haar onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Nieuwe leervormen en andere leeromgevingen passen daarbij. Om ons onderwijs en de leeromgevingen verder te verbeteren zijn er practoraten om hierbij te ondersteunen.

Wat is een practoraat?

Een practoraat is een expertiseplatform waarin docent-onderzoekers praktijkonderzoek doen naar nieuwe beroepspraktijken in het mbo-onderwijs. Dit doen zij onder leiding van een hoofdonderzoeker (practor) en samen met specialisten uit de praktijk. Door dit onderzoek wordt er een meerwaarde gecreëerd voor het werkveld, de studenten en de docenten. Hierdoor verbetert uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs.

Momenteel zijn er drie vacatures voor practoren:

https://scalda.nl/vacatures/practor-voeding

https://scalda.nl/vacatures/practor-smart-delta-technologie

https://scalda.nl/vacatures/practor-energie-in-de-delta