Een mooi voorbeeld van een innovatief onderwijs

Hoe krijg je jongeren zover dat ze begrijpen dat het belangrijk is om (kust)landschappen klimaatbestendig in te richten. Bijvoorbeeld door ze in een spel te laten ervaren wat een dijkdoorbraak teweeg brengt en hen tegelijkertijd de kans te bieden maatregelen te nemen om zo’n doorbraak in de toekomst te voorkomen. Dit is wat onderzoekers van het practoraat Water van Scalda hebben gedaan. Met resultaat.

Practoraat Water

Alexander Giele, docent-onderzoeker bij het practoraat Water van Scalda, is één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van een virtual reality-spel. Via het spel wil hij zijn studenten meer kennis bijbrengen over dynamische dijklandschappen. Uit onderzoek blijkt dat zo’n spel een positieve invloed heeft op het leerrendement van jongeren. Het zorgt ervoor dat ze de opgedane kennis gebruiken en deze omzetten in handelingen. “Met virtual reality als hun virtuele speeltuin verkennen jonge pioniers niet alleen werelden van verbeelding, maar ook de grenzeloze mogelijkheden van hun toekomstige handelingsruimte in de regio”, zegt hij.

Mbo-studenten ICT hebben in het kader van hun opleiding het spel ontwikkeld. De basis daarvoor was het boekje ‘Het Zeeuwse kleilandschap’. Ze kozen voor een Minecraft-achtige omgeving, vooral omdat ze deze software goed kennen.

Klein Zeeuws dorpje

Als speler woon je in een klein Zeeuwse dorpje aan het water. De dijk staat echter op het punt van breken. Als speler moet je een hogere of tweede dijk bouwen, die je beschermt tegen hoog water. Je kunt de nieuwe dijken bouwen, testen en delen. Tijdens de Dag van de Wetenschap in het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) in het eerste weekend van oktober konden kinderen het spel spelen in het Data Science Lab. Het bleke een schot in de roos. Zo’n 145 jongens en meiden namen een kijkje. Ongeveer een derde speelde het spel. Vrijwel iedereen reageerde enthousiast, merkten de aanwezige onderzoekers.

We Explore Together

Zij namen daarop het initiatief om verder te gaan met andere doelgroepen dan de 8- tot 14-jarigen die de Dag van de Wetenschap bezoeken. Tijdens de jaarlijkse We Explore Together Week van de HZ (waarin teams van studenten aan de slag gaan met opdrachten uit het werkveld) werden studenten van Scalda, de HZ en UCR bij elkaar gezet in groepjes om een toekomstscenario te maken voor de wijk Westerzicht, een opdracht van de gemeente Vlissingen. Het practoraat werkte hiervoor samen met docenten van de opleiding Water Management van de HZ, UCR-docenten Archeologie en NIOZ-onderzoekers. De studenten leerden tijdens de WET-week in november onder meer te werken met ruimtelijke analyses, geologische processen, overstromingsscenarios’s en multilayer veiligheidsstrategieën.

Ook tijdens deze week bleek het spelenderwijs leren goed te werken. Het zorgt voor meer motivatie en plezier, verschillende opleidingen werken samen waar ze anders apart van elkaar opereren, studenten kijken over hun grenzen heen waarmee dit zorgt voor een brede(re) maatschappelijke ontwikkeling van de studenten.

Vanwege het succes willen de onderzoekers door. Zij zien bijvoorbeeld kansen om deze vorm van leren in te zetten bij het Delta Climate Center. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat studenten een digital twin van de Zuidwestelijke Delta bouwen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Zeeland in het kader van de Vlaams-Nederlandse samenwerking en ondersteund door Delta Platform.

Bron: Studenten spijkeren kennis over kustlandschappen spelenderwijs bij | Delta Climate Center