Op welke manier draagt onderzoek bij aan de ontwikkeling van een mbo-docent?

Een belangrijkste doelstelling voor practoraten is het professionaliseren van docenten. Docenten worden gestimuleerd in hun ontwikkeling tot een ‘reflective practioner’, met een reflectieve, onderzoekende houding. De reflective practitioner kijkt kritisch naar zijn eigen handelen: waarom handel ik zoals ik doe, wat is daarvan het effect, en is dat ook wat ik wil? De docent is zich bewust van aannames op verschillende niveaus: ervaringen, kennis en vaardigheden, overtuigingen, waarden en normen, en drijfveren. Hij kan deze aannames analyseren en verder onderzoeken.