Wat is een practor?

Een practor is een boegbeeld, inspirator en/of motor van een practoraat. Als practor ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis, zowel intern als extern. Ook praktijkgericht onderzoek en het professionaliseren van docenten zijn belangrijke taken. Er gelden vanuit de stichting geen eisen voor de rol van practor, deze keuze ligt volledig bij de betrokken mbo-instelling.