Landelijke Practoratendag 2024

Thema: Blik vooruit

Herkenning, erkenning & waardering

  • Datum: Woensdag 4 december 2024
  • Tijden: 9.30 – 17.00 uur (inclusief lunch)
  • Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, Amersfoort.

Een dag voor & door practoraten

Dit jaar vindt de Landelijke Practoratendag plaats op woensdag 4 december bij Leerhotel Het Klooster van MBO Amersfoort. Zoals ieder jaar draait de Landelijke Practoratendag vooral om ontmoeting, kennismaken, bijpraten, leren én inspireren! Van, voor en door practoren, docent-onderzoekers en iedereen die de beweging van practoraten een warm hart toedraagt.

Wij kijken uit naar je komst! Mocht je nog vragen hebben aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@practoraten.nl.

Tot 4 december in Leerhotel Het Klooster!

Hartelijke groet,

Team Stichting Practoraten
Jorick, Marjolijn en Dorinde

Leerhotel Het Klooster in Amersfoort

Leerhotel Het Klooster in Amersfoort
Leerhotel Het Klooster 2

Programma

De voorbereidingen, in nauwe samenwerking met het Practoraat Werkend Leren & Lerend Werken (MBO Amersfoort), zijn in volle gang. Binnenkort meer informatie over de invulling van het programma. Meld je hier of via bovenstaande button vast aan.

Wij gebruiken deze gegevens alleen om te communiceren over de Landelijke Practoratendag. Je ontvangt eind november een e-mail met het definitieve programma.

uitnodiging-landelijke-practoratendag_4-december-2024_leerhotel-het-klooster-mbo-amersfoort

Keynote sprekers

landelijke-practoratendag-2023_keynote-spreker-robbert-dijkgraaf

Robbert Dijkgraaf | Minister OC&W, natuurkundige en hoogleraar

Robbert Dijkgraaf is een Nederlands politicus namens D66 en natuurkundige. Sinds 10 januari 2022 is hij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte IV. Dijkgraaf is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met als vakgebied de theoretische natuurkunde. Lees meer

landelijke-practoratendag-2023_keynote-spreker-petra-hes

Petra Hes | Revalidatiecoach, ervaringsdeskundige en spreker

Persoonlijk verhaal van Petra over haar revalidatieproces na een hersenbloeding. Zij vertelt waar zij als patiënt tegenaan liep en en hoe zij zelf heeft bijgedragen aan de innovatie in de revalidatiezorg. Petra zet haar ervaringen vanuit patiëntperspectief in op diverse gebieden. Zij maakt deel uit van het patiënt expertiseteam van IKONE

landelijke-practoratendag-2023_keynote-spreker-harry-van-vliet

Harry van Vliet | Lector bij Hogeschool van Amsterdam

Harry van Vliet is lector bij het lectoraat Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek. Hij heeft ruim 13 jaar ervaring als lector. Van 2013 tot en met 2019 was hij lector Crossmedia aan de HvA, waarbij hij onder meer onderzoek deed naar digitale innovaties bij musea, mediawijsheid, festivalbeleving en mediastrategie. Lees meer

Practoren ROC van Twente

laurence-guerin_practor-burgerschap-roc-twente

Laurence Guérin | Practor Burgerschap

Haar practoraat bij ROC van Twente doet onder andere praktijkonderzoek naar: kritisch leren denken, weerbaar maken, breder opleiden dan vastgesteld binnen het kwalificatiedossier, urgentie, verschillende visies op de samenleving, maatschappelijke opdracht, docentcompetenties en studentenparticipatie aan de samenleving. Hoofddoel is om te onderzoeken wat nodig is omtrent burgerschapsvorming, dit te monitoren en daar waar nodig te verbeteren.
Lees meer over Practoraat Burgerschap

marjolein-den-ouden_practor-zorg-en-technologie_roc-twente_300px

Marjolein den Ouden | Practor Zorg en Technologie

Marjolein is naast practor bij ROC van Twente ook lector Technology, Health & Care bij hogeschool Saxion. Samen met haar onderzoeksgroep streeft zij ernaar om via toegepast onderzoek en onderwijs de optimale match tussen mens en technologie in zorg en welzijn te realiseren. Zij slaan de brug tussen onderzoek en praktijk door interdisciplinaire samenwerking met onder andere studenten, docenten, eindgebruikers (cliënten en professionals), zorg- en welzijnsorganisaties, overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Lees meer over Practoraat Zorg en Technologie

inge-zweers_practor-versterken-leerproces-niveau2_roc-van-twente

Inge Zweers | Practor Versterken Leerproces Niveau 2

Haar practoraat bij ROC Twente ondersteunt opleidingsteams bij het implementeren van positief educatieve interventies en onderzoekt tot welke resultaten deze interventies leiden. Alle projecten worden ingezet met als doel om het onderwijs te verbeteren, zodat studenten gedurende hun opleiding goed onderwijs genieten en zodat zij na afronding van hun (niveau 2) opleiding goed landen in vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt.
Lees meer over Practoraat Versterken Leerproces Niveau 2

Workshops

In twee workshoprondes zal het thema ‘Impact maken met onderzoek’ vorm krijgen langs een aantal programmalijnen. Hierover volgt binnenkort meer informatie.