Bezig met de vragen van morgen

MANIFEST OVER ONDERZOEK IN DE CONTEXT VAN HET MBO

Practoraten willen een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing van het onderwijs. Dichtbij huis en dichtbij de regio: onderzoekend en samen lerend. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn daarin essentiële componenten.

Onderzoek in de context van het mbo, dat roept vragen op. Hoe ziet dat eruit? Aan welke voorwaarden en eisen moet dit onderzoek voldoen c.q. wat is het in ieder geval niet? Is het zinvol om onderscheidende criteria van onderzoek binnen practoraten ten opzichte van andere ‘vormen van onderzoek’ te identificeren?

Dit document is vooral bedoeld voor gedachtenordening en het tegemoet komen aan vragen en behoeften van geïnteresseerden, zoals bestuurders, beleidsmakers en docenten vanuit het mbo. Het wil een houvast bieden bij het inrichten van de onderzoekscomponent binnen een practoraat, opdat deze ook de kwalitatieve toets der kritiek kan doorstaan.

Tweede doel is om lezers te inspireren en werkenderwijs in gesprek samen door te ontwikkelen. Het gaat hier dan ook niet om een af eindproduct, maar om een groeidocument. Dit manifest is, in opdracht van de Stichting Ieder mbo een practoraat, geschreven op basis van interviews Frans Leijnse, Elly de Bruijn, Henk Ritzen, Marc van der Meer, Ton Bruining, Rob Martens en de bestuursleden van de stichting, door Eva Voncken in samenwerking met Jorick Scheerens.

Lees het manifest hier.

Een gedrukte versie van het manifest ontvangen? Stuur dan een mail naar info@practoraten.nl

Meer weten? Schroom niet en neem contact op
12 berichten vertoond

Laat een bericht achter