Podcast: Rol praktijkonderzoek bij maatschappelijke vraagstukken?

In samenwerking met Tjipcast gaan we in deze aflevering in gesprek met Daniëlle van den Bijgaart-Pol en Marcia Smeding. Zij zijn beide practor van het Practoraat Sociaal Veilige Sport. Dit practoraat is een samenwerkingsverband waaraan meerdere mbo-instellingen zijn verbonden.

Beluister hier de podcast: Welke rol kan pratijkonderzoek spelen in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken?

  • Tjip, Marcia en Daniëlle bespreken het belang van sociale veiligheid in sport, de uitdagingen die er momenteel zijn en waarom praktijkonderzoek hier een positieve bijdrage aan kan leveren.
  • Ook komt aan bod welke rol onderwijsinstellingen kunnen spelen om sociale veiligheid te adresseren.

Dit practoraat is nog maar ‘net’ gestart en er doen heel veel partijen aan mee in Nederland. Hoe hou je als onderzoeker regie op het onderzoeksproces? En is het mogelijk de partners te laten optrekken in een ‘lerend netwerk’? Een buitengewoon interessant gesprek over hoe praktijkonderzoek een positieve bijdrage kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

Practoraat Sociaal Veilige Sport is in oprichting en verbonden aan CIOSNL & Graafschap College