PPS-Practoraten Kennisdelingssessie: 26 september 2024

Stichting Practoraten.nl heeft samen met Katapult -aanjager van Publiek Private Samenwerking (PPS)- het initiatief genomen om een kennisdelingssessie te organiseren op 26 september 2024. Hierin krijgen deelnemers inzicht in verschillende manieren hoe practoraten en PPS’en vorm kunnen krijgen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verhouding tussen het practoraat en de PPS. Tijdens sessies komen verschillende sprekers uit het veld aan het woord.

Deelname is gratis. Aanmelden kan door dit formulier in te vullen!

Op het programma

  • De manier waarop hun practoraat/PPS is vormgegeven (wat is bijvoorbeeld de rol van de practor in de PPS)
  • Wat zijn succesfactoren in het opbouwen van een practoraat/PPS
  • Hoe kun je verduurzamen, wat zijn best practices
  • RIF voorbeelden

Practoraten kunnen een cruciale rol spelen in het versterken van publiek-private samenwerkingen, met als doel het onderwijs beter te laten aansluiten op de praktijk en bij te dragen aan sociale en economische innovatie.

De sessies zullen worden begeleid door Matthijs Bobeldijk, facilitator én kennisexpert op het gebied van PPS. Daarnaast zijn een aantal practoren aanwezig die reeds ervaren zijn in samenwerken met PPS’en. Zij delen graag hun waardevolle kennis en best practices.

De beste tips zullen na afloop worden verzameld en gedeeld met de gehele beweging.

Wanneer

1e bijeenkomst: The Social Impact Factorty Utrecht

  • Datum: Donderdag 26 september 2024
  • Tijd: 10.00-14.00 uur (inclusief lunch).
  • Locatie: The Social Impact Factory Utrecht, Vredenburg (5 minuten loopafstand van Utrecht Centraal Station).

2e bijeenkomst: Online via Teams

  • Datum: Donderdag 10 oktober 2024
  • Tijd: 9.30-11.00 uur.
  • Tijdens deze sessie volgt een terugblik op de eerste sessie.

Voorbereiding

 Na aanmelding ontvang je voor de sessie algemene informatie over practoraten en Katapult om zo gericht mogelijk kennis te kunnen gaan delen tijdens de sessies.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden kan door dit formulier in te vullen!