Vacature Practor Gezondheidszorg, Welzijn & Sport bij Horizon College, Alkmaar | Hoorn

Heb jij de creativiteit en kennis om samen met docenten en professionals uit de praktijk nieuwe oplossingen en ideeën voor de toekomst te genereren, zodat we nieuwe kennis opdoen en tegelijkertijd de praktijk verbeteren? Heb je ervaring in het vormgeven en delen van vernieuwing in het praktijkleren? Dan ben jij mogelijk de practor die wij zoeken. Deze vacature heeft een omvang van 0,4 fte (max. € 6.299 bij 1,0 fte). Locatie: Alkmaar|Hoorn. Reageren kan tot 1 december 2023.

Regionale samenwerking tussen werkveld en onderwijs: onze droom

Vanuit het netwerk Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL), een intensieve samenwerking tussen zorgorganisaties en onderwijs, is de behoefte ontstaan om duurzaam en innoverend praktijkleren verder te ontwikkelen. Al enige jaren werken we via praktijkinitiatieven, actieonderzoek en strategisch samen bouwen, met elkaar aan de ambitie van duurzaam innoverend praktijkleren. Met 18 zorgorganisaties en drie ROC’s werken we aan voldoende, wendbare en vakbekwame professionals in de zorg. Dat doen we langs de lijn van flexibel opleiden gericht op de praktijk, een stevig leerwerkklimaat en inzet van innovatie. Er is een context waarin samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau al plaatsvindt en een stevige gezamenlijke ontwikkeling is ingezet, waar deskundigheidsbevordering van alle groepen deel van uitmaakt. In onze droom is het onderwijs in 2030 afgestemd op de praktijk: dan dragen we bij aan de groei van positieve gezondheid en vitaliteit, en zijn de studenten van nu opgeleid tot goed toegeruste en wendbare vakprofessionals. Het practoraat vormt een essentiële schakel om dit te bereiken.

Wat doet het practoraat

Het practoraat geeft een boost aan het onderwijs- en praktijkwerkveld om in co-creatie van en met elkaar te leren en te innoveren, ieder vanuit de eigen kracht en expertise. In het practoraat vinden korte onderzoekstrajecten plaats: praktijkgericht actieonderzoek waarbij nieuwe kennis wordt opgedaan die tegelijkertijd de praktijk verbetert. Bestaande en nieuwe initiatieven van praktijkleren worden versterkt en verduurzaamd. Dit kan door te kijken naar het ontwerpen van leeromgevingen; het versterken van het LeerWerkKlimaat (in samenwerking met LWWL) en het vormen van een stevig lerend netwerk van innovatieve leeromgevingen. Vanuit deze ‘blik’ op de leeromgeving worden professionaliseringsvraagstukken zichtbaar die de practor op de goede plek weet te adresseren.
Het practoraat is een samenwerking tussen onderwijs en praktijk, en divers van samenstelling. Naast de practor zijn ook tijd en middelen beschikbaar om andere mensen uit het onderwijs en werkveld deel te laten nemen aan het practoraat. Denk aan docenten (vanuit drie mbo’s), studenten en het werkveld. Niet alleen verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, maar ook sociaal werk, maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en sport & bewegen. Het practoraat is toegankelijk, transparant, gericht op het verspreiden van kennis, werkende principes/best practises en behalve onderzoekend, ook ontwerpend van aard.

Functievereisten Practor

  • Heeft kennis en ervaring op het gebied van innoveren en verbeteren van praktijkleren;
  • kan onderzoek en ideeën in een begrijpelijke vorm beschikbaar maken voor de docenten, studenten en betrokken zorgprofessionals;
  • heeft een kenniskring binnen het beroepsonderwijs, ruime onderzoekservaring en is in staat om een voortrekkersrol te vervullen om vernieuwing vorm te geven;
  • heeft ervaring in samenwerken en netwerkvorming met het werkveld en binnen het onderwijs;
  • heeft ervaring met het vormen van een of meerdere (regionale) onderzoekskringen binnen de ROC’s en het werkveld;
  • kan de verbinding met de praktijk leggen, kennis en ervaring ophalen om die praktijk in het onderwijs te verankeren, en vice versa;
  • is een professional die voortdurend op zoek is naar verbetering en die erop gericht is om de initiatieven groter en onomkeerbaar te maken;
  • durft te experimenteren en te bouwen aan ‘denk- en doekracht’.  

Aanbod

Het practoraat wordt vooralsnog ingericht voor een periode van ca. drie jaar, tot en met eind 2027. De functie is ingeschaald als medewerker projecten D, op salarisschaal 12 (maximaal € 6.299,00 bij 1,0 fte) en heeft een omvang van 0,4 fte. De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar met uitzicht op verlenging. Een contract op detacheringsbasis, op basis van inhuur, of dienstverband bij het ROC Horizon College is bespreekbaar.

Personeelsbeleid

Binnen Horizon College is er aandacht voor mensen. Voor een goede kwaliteit van onderwijs zijn goede, bevlogen en betrokken mensen onontbeerlijk. Deze mensen hebben passie voor hun werk, de student en de organisatie. Het Horizon College beschouwt dat als een gouden combinatie. Het Horizon College gaat fuseren met het Regio College. Ben je benieuwd? Lees hier waarom, zie www.horizoncollege.nl/fusie.

Solliciteren