Practoraat

Burgerschap ROC van Twente

Laurence Guérin is vandaag geïnstalleerd als practor Burgerschap van het practoraat in Twente. Een belangrijk practoraat dat landelijk een waardevolle rol zal spelen in het mbo. Dit practoraat richt zich met name op het thema ‘Burgerschap als uitdaging’. Het belang van het stimuleren van kritische denkvaardigheden en handelingsbekwaamheid bij studenten in het mbo is de rode draad in deze uitdagende onderzoeksreis. Het belangrijkste doel van het practoraat Burgerschap is te zorgen voor het bevorderen en oefenen van de kritische denkvaardigheden van studenten en hen in staat stellen om hun eigen oordeel te vellen; hierbij wordt praktisch verkend hoe burgerschapsvorming waar nodig verbeterd kan worden


Bekijk de visuele wrap-up

Publicatie rede

Vooronderzoek: Actief Burgerschap in ROC van Twente