Practoraat

Activerende Didactiek

Er is veel geschreven en onderzocht naar hoe mensen het meest effectief leren. Uit deze onderzoeken blijkt dat wanneer mensen op een activerende wijze betrokken worden in het leerproces het leerrendement ook groter zal zijn. Maar wat betekent het nu precies om iemand op een activerende manier te betrekken? Aan welke vormen van lesgeven moet er gedacht worden en welke handvatten zijn er om een goede activerende les vorm te geven?

Het practoraat Activerende didactiek zal deze vraagstukken proberen te beantwoorden. Door onderzoek te doen naar verschillende activerende werkvormen zal bekeken worden in welke situatie welke werkvorm het meeste effectiviteit kan opleveren op het gebied van studentbetrokkenheid, motivatie en leerrendement. In dit onderzoek zullen studenten, docenten en de beroepspraktijk betrokken worden. Wat kunnen zij van elkaar leren wanneer het aankomt op het activeren van het onderwijs?

Naast onderzoek te doen naar werkvormen zal er ook onderzoek gedaan worden naar een succesvolle implementatie van de onderzoeksresultaten. Op welke wijze kan een team een onderwerp als activerende didactiek het beste bespreekbaar maken en implementeren in het onderwijs?

Meer weten? Neem contact op met Frank van den Ende, Practor Activerende Didactiek – ‎Summa College

Mail: fc.vandenende@summacollege.nl

Mobiel: 06-3167 54 83

Een portret van het Practoraat Activerende Didactiek

Meer weten? Schroom niet en neem contact op