Practoraat

Anders zorgen met technologie

Dit Practoraat is verbonden aan ROC Kop van Noord-Holland – Den Helder/Schagen.

Aanleiding voor de verkenning van een practoraat was een vraag/noodkreet van zorgorganisatie Omring, die een adaptieprobleem onder de huidige medewerkers hadden gesignaleerd met betrekking tot kennis en toepassing van technologie in de zorg.  De Omring benadrukt de mentale verandering die nodig is om zorg in de toekomst kwalitatief goed en veilig te blijven uitvoeren. Zorg, waarbij de vraag en regie van de zorgvrager centraal blijft staan, terwijl er minder handen aan het ‘bed’ zijn. Dit betekent een veranderd beroepsbeeld voor zorgvrager, medewerkers in de zorg, studenten en docenten. Met name het ‘anders zorgen’ staat centraal, vandaar de naam van het practoraat.

Een pre-promotietraject uitmondend in een position paper lag aan de basis van het practoraat. De  position paper vormde een pleidooi voor het starten van een practoraat zorgtechnololgie samen met zorgorganisatie Omring. Tussen november 2017 en juli 2018 heeft een project onderzocht of een Practoraat zinvol en haalbaar zou zijn. Per 1 oktober 2018 zijn twee projectleiders aangesteld met als opdracht het Practoraat op te zetten en aan te melden. Ongeveer medio 2019) zal de officiële aftrap van het Practoraat plaatsvinden en de aanstelling van de Practor.

Doelen

In de eerste fase van het Practoraat staat bewustwording en kennis maken met technologie in de zorg centraal. De tweede fase is gericht op het vergroten van kennis, kennisverspreiding en -toepassing. Het op een andere manier zorg verlenen of de zorgvraag beantwoorden heeft gemeenschappelijk draagvlak binnen zorg en opleiding. In de derde fase gaat het om consolideren van wat is gerealiseerd. Het Practoraatplan geeft inzicht in welke activiteiten, doelen er per fase zijn opgesteld.

Onderzoek

Voor het Practoraat is een stuurgroep ingericht. De Practor, projectleiders, projectgroep, docentonderzoekers, studenten, zorgmedewerkers van Omring en werkgroepen naar aanleiding van specifieke (onderzoeks)vragen werken samen in het Practoraat. De Practor wordt met name aangesteld om input vanuit het wetenschappelijk onderwijs te vertalen naar de zorg- en onderwijspraktijk. Voorts worden uit de praktijk onderzoekvragen gefilterd, middels de projectgroep. Docentonderzoekers, studenten en medewerkers in het zorgveld gaan de onderzoeksvragen gezamenlijk uitwerken, bij voorkeur in een evidence based lijn. Onderzoek staat echter niet centraal in ons Practoraat.


Betrokken bij het practoraat

Practor: aan te stellen
Projectleider(s): Marlies Hoebe/Petra Moltmaker
Docent-onderzoekers: aan te stellen


Contact

Marlies Hoebe en Petra Moltmaker
mhoebe@rockopnh.nl
0223 611271