Practoraat

Burgerschap

Het practoraat Burgerschap stelt zich ten doel kennis te ontwikkelen over de wijze waarop in een neo-republikeins burgerschapsperspectief (Dijkstra, Sociale opbrengsten van onderwijs, 2012) de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs in het mbo inhoudelijk vernieuwd en verbeterd kan worden.

  • In de eerste plaats streeft het practoraat naar inzicht in de kwaliteit en verbetering van het burgerschapsonderwijs van het mbo door het integreren van onderzoek en theorievorming in praktijkgericht onderzoek.
  • Bovendien heeft het practoraat de intentie om op basis van het uitgevoerde onderzoek ondersteuning te bieden bij het ontwerpen van passende interventies en instrumenten en de implementatie van verbeterplannen te begeleiden.

Verwachte resultaten

  • Heldere kaders voor burgerschapsonderwijs in het mbo met meer eenduidigheid en sturing. Onder andere een antwoord op de vraag: wat zijn de kenmerken van effectief burgerschapsonderwijs in het mbo?
  • De ontwikkeling van een meetinstrument voor burgerschapscompetenties van deelnemers in het mbo.
  • Een onderzoek naar het niveau van burgerschapscompetenties van deelnemers in het mbo.
  • Een onderzoek naar de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van deelnemers in het mbo tussen het 1e en het 3e leerjaar.
  • Een onderzoek naar het verband tussen burgerschapsonderwijs op mbo-scholen en de ontwikkeling van burgerschapscompetenties bij deelnemers.
  • Een onderzoek naar de kenmerken van burgerschapsonderwijs op mbo-scholen die zich onderscheiden door succesvolle uitkomsten.
  • Duurzaam, uitdagend en aantrekkelijk burgerschapsonderwijs voor alle studenten in het mbo, in alle opleidingen en op alle niveaus.

Meer weten? Lees hier de practorale rede van of neem contact op met Chris Holman, ‎ Practor Practoraat Burgerschap – ‎Noorderpoort

Mail: cgw.holman@noorderpoort.nl

Mobiel: 06-44653564

Bekijk hier de volledige practorale rede van Chris Holman

Meer weten? Schroom niet en neem contact op