Practoraat

Creatief Vakmanschap

Centraal in het practoraat Creatief Vakmanschap staan de vragen: Wat zijn de ontwikkelingen in de creatieve industrie en wat betekent dat voor toekomstgericht opleiden van de middelbaar opgeleide creatieve beroepsbeoefenaar?

Het practoraat Creatief Vakmanschap focust zich op ondernemerschap, internationalisering, excellentie, niveau 5 en professionalisering en streeft daarbij de volgende doelstellingen na:

1. De meerwaarde van het Creatief Vakmanschap zichtbaar maken aan het werkveld.
2. Analyse van de ontwikkelingen en volgen van trends in de creatieve industrie.
3. Prototypes en instrumenten ontwikkelen met het werkveld die bijdragen aan de verdere kwaliteitsverbetering en innovatie van de creatieve opleidingsprogramma’s.
4. Versterken van het excellent vakmanschap van studenten en docenten in de creatieve sector.
5. Creatieve opleidingen sterk en zichtbaar maken als cluster in verbinding met het Centrum voor innovatief vakmanschap Creatieve Industrie en met het Centre of Expertise Creatieve Industrie.
6. Subsidies en fondsen werven voor projecten ter versterking van het Creatieve Vakmanschap.
7. Resultaten van het practoraat zichtbaar maken in de creatieve sector.

Voor meer informatie of samenwerking kunt u contact opnemen met programmaleider Marieke Gervers m.gervers@rocva.nl


Communicatie

www | square.amsterdam
twitter | @sQuareAmsterdam
facebook | /square.amsterdam
linked | /square020

Meer weten? Schroom niet en neem contact op