Practoren 2.0: Professionele ontwikkeling en een sterkere beroepsgroep

Sara Albone, practor Dierenwelzijn en -gezondheid (Aeres mbo) kan de input van jou als practor goed gebruiken. Zij is kandidaat in het eerste professional doctorate traject binnen het domein Leren en professionaliseren. Het onderwerp van haar traject is ‘practoren’. Ze wil met jullie de beroepsgroep van practoren versterken. Er is vanaf de start, in maart 2024, veel achter de schermen gebeurd – hoogtijd voor een update!

Het traject kent drie sporen:

 • Spoor 1: Het in kaart brengen van de professionalisering van individuele practoren via narratief tijdslijninterviews.
 • Spoor 2: Het collectief professionaliseren van practoren realiseren door het opzetten van Communities of Practice.
 • Spoor 3: Het ontwikkelen van een beroepsbeeld voor practoren (en andere producten) door het opzetten van een landelijke werkgroep practoren.

Op spoor 1 en 3 zijn vorderingen gemaakt:

 • De eerste tijdslijngesprekken zijn begin juli met twee practoren uitgevoerd.
 • Hierdoor is het interview leidraad aangescherpt.
 • Vanaf september gaat Sara interviews met practoren inplannen die zich al aangemeld hebben. Nieuwe aanmeldingen zijn nog welkom!

Voor spoor 2 vraagt ze graag de input van practoren:

 • Sara weet uit verkennende gespreken met practoren dat er Communities of Practice (CoP) voor practoren zowel binnen als buiten de onderwijsinstituten zijn ontstaan.
 • Die zijn zowel regionaal als inhoudelijk vormgegeven.
 • Omdat Sara een beeld wil hebben van hoe deze CoP’s werken en georganiseerd zijn, zou ze graag een aantal bijeenkomsten bij willen wonen.

Input gewenst van practoren voor spoor 2

Vraag: Maak je deel uit van een CoP (Community of Practice) voor practoren waarin Sara welkom is om te observeren?

 • Zo ja, dan komt Sara graag met je in contact.
 • Mail haar graag concrete data en locaties van bijeenkomsten die je vanaf september gaat houden.
 • Je kunt haar mailen via s.albone@aeres.nl. Ook als je vragen hebt, wilt deelnemen of tips hebt, kun je haar via dit e-mail adres bereiken.

Landelijke werkgroep

De landelijke werkgroep practoren is opgezet met deelname van zeven practoren. In juni zijn ze voor het eerst bij elkaar geweest om kennis te maken en af te stemmen wat hun werkwijze gaat worden. In september treffen ze elkaar weer om de eerste stappen te maken in het vormgeven van een beroepsbeeld van practoren. Daarna gaan ze jullie (practoren) voor input benaderen.

Alvast hartelijk dank namens practor Sara Albone
Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid (verbonden aan Aeres mbo).