De stichting ‘Ieder mbo een practoraat’

Op 30 juni 2015 is de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Doel van deze stichting is te komen tot een nationaal netwerk van expertisecentra in instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs; de zogenaamde ‘practoraten’.
Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het hbo – gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De stichting vindt het belangrijk om het bedrijfsleven actief te betrekken bij het verder ontwikkelen van het beroepsonderwijs door samen te werken in practoraten. Bundeling en verdieping van kennis, en het in de praktijk toepassen van die kennis, staan daarbij voorop.

De practoraten zullen, in afstemming met het werkveld en met onderzoekscentra, experimenteren en vernieuwingen verkennen op de grenzen van hun eigen vakgebied. Hun ervaringen zullen ze delen met de buitenwereld.
Naast het stimuleren en het promoten van practoraten binnen mbo-instellingen, wil de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ ook de kwaliteit ervan bewaken. Ten slotte streeft de stichting naar samenwerking tussen de practoraten in een nationaal netwerk.

Het bestuur van de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ bestaat uit:

John van der Vegt

Bestuurslid

Voorzitter College van Bestuur

ROC van Twente

Harry de Bruijn

Bestuurslid

Lid College van Bestuur

ROC Mondriaan

Han Smits

Bestuurslid

Voorzitter College van Bestuur

Mediacollege Amsterdam

Rob Schuur

Bestuurslid

Voorzitter College van Bestuur

ROC Noorderpoort

Jos Kusters

Bestuurslid

Voorzitter College van Bestuur

Leeuwenborgh / Arcus

Jorick Scheerens

Coördinator

Stichting Ieder mbo een practoraat

 

Meer weten? Schroom niet en neem contact op