Studenten Yuverta betrokken bij Bloembollenonderzoek

De uitdagingen in de bloembollenteelt zijn groot en het beheersen van ziektes en plagen wordt steeds uitdagender. Yuverta (met Practoraat Cirulaire Agribusiness) en Wageningen University & Research (WUR) Glastuinbouw & Bloembollen zijn aan elkaar verbonden via Bollenacademie en partner van het onderzoeksproject PPS Fundamentele Systeemsprong. Via de inzet van practor Rahmat Peijpers bezochten de mbo studenten van Yuverta de WUR unit in Bleiswijk. Zij hielpen mee met het opzetten van een proef en leerden wat er mogelijk is als je teelt in een kas.


Bron: agrifirmgmn.nl/nieuws

Studenten betrokken PPS Fundamentele Systeemsprong

Om ook in de toekomst bloembollen te kunnen telen is veel innovatie en onderzoek nodig. Het beheersen van ziektes en plagen wordt steeds uitdagender naarmate meer gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen. Telen van bloembollen in de kas en het ontwikkelen van een eenrichting systeem speelt op dit probleem in en kan een uitkomst bieden.

In de huidige teeltsystemen worden ziekten en plagen meegenomen in de vervolgteelten, omdat een deel van de oogst als uitgangsmateriaal voor de volgende teelt wordt gebruikt (cyclisch telen). Bij de systeemsprong wordt gestart met schoon uitgangsmateriaal dat versnelt wordt opgekweekt onder beschermde en optimale omstandigheden in kassen. Tot slot worden de bollen buiten nog een jaar geteeld tot een leverbare bol (éénrichtingssysteem).

Telen van bloembollen in een gesloten omgeving brengt echter veel nieuwe vragen met zich mee; welk licht moet ik gebruiken? En welke temperatuur? En voor hoelang? En om een dure kas terug te kunnen verdienen is veel productie nodig in een korte tijd. Dus veel aandacht gaat naar de verkorting van de bewaring en teeltduur.

Telers van de toekomst

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in dit project. Zij zijn immers de toekomstige bollentelers die te maken krijgen met de innovaties van nu. Dit najaar kwamen MBO studenten van Yuverta langs om te helpen met het opzetten van een parteerproef in tulp. Deze proef is bedoeld om een partij bollen in een korte tijd te vermeerderen. Het in stukken snijden van tulpenbollen lijkt een rudimentaire methode, maar leverde eerder al interessante resultaten op.

Daarnaast was er veel meer te zien in Bleiswijk en kregen de studenten een rondleiding langs de proeven om nog meer te leren wat er mogelijk is als je teelt in een kas.

Teeltadviseur Bram Mulder over het belang van het betrekken van onderwijs:

“Het telen van bloembollen wordt al generatie op generatie doorgegeven, maar er verandert veel in de sector. Het is goed dat studenten tijdens hun opleiding met initiatieven als deze in aanraking komen, zodat ze leren om verder te kijken. En dat is iets wat we de komende jaren met z’n allen moeten doen.”

Meer informatie

Yuverta (met Practoraat Cirulaire Agribusiness) en WUR Glastuinbouw & Bloembollen zijn aan elkaar verbonden via Bollenacademie, partner van het onderzoeksproject PPS Fundamentele Systeemsprong. Zie: agrifirmgmn.nl

In de PPS participeren dertien partijen: Wageningen University & Research, Anthos, KAVB, Iribov, Hobaho, Dunamo (Duurzaam Narcis en Amaryllisonderzoek), Aad Prins, Kapiteyn, Agrifirm-GMN, Rabobank Nederland, BQ Support, de Bollenacademie en Greenport Duin & Bollenstreek.