Vacature Practor MBO Data Impact | s’-Hertogenbosch

Wij zoeken een practor Mbo Data Impact (MDI) | 0,5 fte – max. €6.299,-. Als practor – binnen het innovatieve programma RIF MIEC Data – ben je een verbinder en kennisdeler tussen het onderwijs, bedrijfsleven en andere organisaties waaronder overheden.

Zie ook ons LinkedIn profiel

Practor Mbo Data Impact

Je begeleidt het evidence-informed ontwikkelen en verbeteren van onderwijs op het gebied van dataficering en betrekt stakeholders bij praktijkgericht onderzoek. In de praktijk weet je een onderzoekende houding te stimuleren bij zowel de student, docent en andere betrokken actoren (b.v. praktijkopleiders en deelnemers vanuit bedrijven).

Jij brengt theorie en praktijk dichter bij elkaar en gaat gefaseerd te werk. Daarbij begin je met het opstellen van het practoraatsplan waarin de doelstellingen, inhoud en uitvoering van het practoraat uiteen worden gezet. Kortom: je vervult een scharnierfunctie tussen innovatie van de beroepspraktijk, vernieuwing van beroepsonderwijs en verdere professionalisering van docenten.

Het practoraat maakt deel uit van het programma MIEC Data, een van de vier MIEC’s onder regie van Kennispact Mbo Brabant (https://www.kennispactmbobrabant.nl/). Je gaat een bijdrage leveren aan de duurzame transitie naar dataficering in verschillende maatschappelijke sectoren waarbij het mbo in Brabant is betrokken. Dit doe je in samenwerking met andere practoren in de regio en lectoren in het hoger onderwijs. Opgedane kennis wordt dan ook binnen het Kennispact netwerk en mbo veld gedeeld en gepubliceerd.

De opdracht

  • Vormgeven aan het practoraat als onderzoeksnetwerk: de practor is boegbeeld en organisator van het practoraat Mbo Data Impact en geeft vorm aan het practoraat als een dynamische en wendbare onderzoek kring binnen de MIEC Data Community, die adequaat kan inspelen op vragen uit het beroepenveld m.b.t. de datatransitie en haar impact op het mbo.
  • In beeld brengen van de verwachte ‘data impact’ op de beroepswereld van mbo’ers.
  • Vanuit de impact impulsen geven aan innovaties en experimenten op het vlak van opleiden, coachen en waarderen mede op basis van relevant beschikbaar onderzoek en evidence-informed innovaties en experimenten.
  • Uitvoeren en coördineren van praktijkgericht onderzoek rond de effectiviteit en impact van de uitgevoerde experimenten en geïmplementeerde innovaties.
  • Actief delen en verbinden van kennis binnen het eigen practoraat en het landelijke netwerk van practoraten en het hbo-lectoraat.

Meer weten & solliciteren (kan tot 1 oktober a.s.)

Lees verder en reageer via de website van KW1C