Vacature: Practor Serious Gaming bij Graafschap College

Een leerlandschap waarin je spelend mag leren, waar serious gaming een belangrijk onderdeel is waardoor je nog realistischer situaties hebt om van te leren. Wil jij een bijdrage leveren aan deze leeromgeving? En heb jij kennis op het gebied van Serious Gaming en/of didactiek? Dan komen wij graag met jou in gesprek!

Wat ga je doen?

Het Graafschap College staat voor Hybride, Innovatief en gePersonalseerd onderwijs en zoekt continu naar nieuwe methoden om de leerervaringen van studenten te verrijken en hun succes te vergroten. Een van deze methoden is het inzetten van serious games. Serious games zijn (digitale) spellen die een betekenisvolle leerervaring creëren. Spelers van deze games ontwikkelen inzichten en vaardigheden. Het is onze ambitie om deze games te integreren in het curriculum, aansluitend bij de realiteit buiten de school en begeleid door bekwaam onderwijspersoneel.

Het practoraat voert praktijkgericht onderzoek uit, zodat de integratie van serious games in onze curricula kan worden versterkt. Het practoraat dient ook als inspiratiebron voor medewerkers en studenten en het practoraat zorgt voor verbinding met de regio. Tot slot is het practoraat een platform voor kennisuitwisseling tussen alle betrokken partijen. Het practoraat sluit aan op de strategie van het Graafschap College door het versterken van HIP-onderwijs.

De practor werkt samen met de docentonderzoekers aan onderwijsverbetering door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De opzet en werkwijze van het praktijkgericht onderzoek is aan de practor in samenwerking met de docentonderzoekers en de betrokken directeuren van het Graafschap College.

We zoeken een practor die invulling geeft aan het hierboven omschreven practoraat. De practor initieert, coördineert en begeleidt het complexe meerjarige praktijkgerichte onderzoeksproces, bewaakt de kwaliteit en weet uitkomsten te vertalen in (strategische) visievorming en onderwijsontwikkelingen. Uiteraard deel je je opbrengsten en ervaringen zowel intern als met de buitenwereld.

Met een creatieve en innovatieve kwaliteit toon jij binnen de wereld van Serious Gaming, in de verschillende opleidingen, trainingen, LLO-trajecten én op conferenties hoe het practoraat bijdraagt aan de onderwijsvernieuwing en -kwaliteit. Hiermee inspireer je docenten en deskundigen uit het Graafschap College en daarbuiten. Door je enthousiaste en ondernemende houding bouw je een breed netwerk op met regionale kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven en andere voor het onderzoek relevante instanties.

Je sluit aan bij de al aanwezige instanties en benut reeds aanwezige onderzoeken en inzichten, bijvoorbeeld vanuit BUAS, maar ook bij het lectoraat Serious Gaming van NHL/Stenden. Ook onderzoek je de mogelijkheden voor een 2e en/of 3e geldstroom.

Lees verder en solliciteer via: https://werkenbij.graafschapcollege.nl/vacatures/practor-serious-gaming/