Over ons

Wie zijn wij?

Heading

Het Mediacollege Amsterdam (Ma) heeft in 2012 het Practoraat Sociale Media opgezet, met subsidie en onder toezicht van het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) . In dit project werken Ma (MBO en VMBO), Grafisch Lyceum Utrecht, Hogeschool InHolland, Kenniscentrum GOC, het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo), stagiaires van de universiteit van Utrecht (Onderwijskunde) en partijen uit het bedrijfsleven samen aan experimenten om met behulp van sociale media het onderwijs rijker te maken. Het practoraat doet praktisch onderzoek ten diensten van het onderwijs en de beroepspraktijk. Het kan een ‘ontdekkingscentrum’ genoemd worden, een ‘skills lab’, een ‘platform voor kennisuitwisseling’. In de school heeft dit het effect dat het gonst, borrelt, broeit, en dat er een sfeer hangt van enthousiasme voor nieuwe mogelijkheden.

Het Practoraat Sociale Media kent vijf aandachtsgebieden:

  • mediawijsheid stimuleren bij (VMBO-) leerlingen en (MBO-) studenten
  • didactische toepassing van sociale media door docenten bevorderen
  • intensiveren van stagebegeleiding
  • faciliteren van soepele doorstroom VMBO-MBO-HBO
  • uitwisselen van sociale mediatoepassingen tussen onderwijs en bedrijfsleven

In een brede MBO-kring heeft het Practoraat Sociale Media bekendheid verworven door tal van workshops en presentaties bij scholen, op congressen en bij bedrijven, en door twee websites: ‘MBO Mediawijs’ en ‘Het Nieuwe Beroepsonderwijs’. Alle opgedane kennis en ervaring wordt daar gedeeld. Ma wordt als gevolg hiervan ervaren als ‘deskundig op het gebied van sociale media’.

De ervaringen met het Practoraat Sociale Media zijn zo goed, dat Ma actie voert om op landelijk niveau draagvlak te krijgen voor het fenomeen practoraat, en met vier andere MBO-instellingen een stichting heeft opgericht met de naam: ‘Iedere MBO een practoraat!