Kwaliteit

De stichting Ieder mbo een practoraat heeft een kwaliteitscommissie die periodiek een review uitvoert per practoraat. Bij deze review wordt een practoraat een spiegel voor gehouden, is er sprake van een moment van reflectie voor de betrokken mbo-instelling(en) en krijgt het bestuur van de stichting een beter inzicht in de acties die nodig zijn voor de versterking van practoraten binnen het mbo.

 1. De review heeft ten doel om inzicht te krijgen in de kwalitatieve ontwikkeling van een practoraat (specifiek) en het bestuur van de aangesloten mbo-instelling(en) te voorzien van adviezen en aanbevelingen om de doelstellingen te realiseren.
 2. De review heeft ten doel om inzicht te krijgen in de kwalitatieve ontwikkeling van de practoraten (generiek) en het bestuur van de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ inzicht te geven in deze ontwikkeling en de wenselijke ondersteuning vanuit de stichting.
 3. De review richt zich op de huidige stand van zaken en het versterken van de gewenste ontwikkeling (vooruitblik).
 4. De review stimuleert de eigen rol van de mbo-instelling door het practoraat nadrukkelijk te vragen zelf een eigen bijdrage te leveren tijdens de review.

Onderzoekskader

Een practoraat heeft de volgende kenmerken:

 • een expertise platform met een onderzoekscomponent
 • docenten en studenten zijn actief betrokken
 • concrete koppeling onderwijs, onderzoek en (regionaal)bedrijfsleven
 • verspreiden van innovaties en kennis staat centraal

In een practoraat gaat het om opleiden voor innovatief vakmanschap door onderzoekend innoveren. Practoraten zijn een broedplaats voor innovatie.

De kern van een practoraat is het ontwikkelen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderwijs, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld, de studenten en de docenten, waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Voor de practoraten zijn op basis van twee assen vierkwaliteitsgebieden onderscheiden: de as van de waarde voor de beroepspraktijk, respectievelijk het onderwijs en de as van het belangvoor studenten respectievelijk professionals. De kwaliteitsgebieden vormen het kijkkader voor de review. De nadruk van de review ligt op het verbeteren van de kwaliteit en niet op het controleren van de kwaliteit.

De kwaliteitscommissie bestaat uit:

 • Ronald Stevens (voorzitter)
 • Marc van der Meer
 • Anneke Westerhuis
 • Henk Ritzen
 • Wendy Wesseling
 • Eveline Rijnen
Wil je meer weten over de kwaliteitscriteria?