Landelijke Practoratendag 2023

Thema: Impact maken met onderzoek

  • Datum: Woensdag 13 december 2023
  • Tijden: 10.00 – 17.00 uur
  • Locatie: ROC van Twente, Gieterij 200 in Hengelo.

Een dag voor & door practoraten

De Landelijke Practoratendag is dé dag waarop practoren uit heel het land samenkomen. Om kennis te delen en te halen. Maar ook om elkaars aanpakken te bekijken en op waarde te beoordelen. Het thema van dit jaar: Impact maken met onderzoek.

Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het hbo – gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De stichting vindt het belangrijk om het bedrijfsleven actief te betrekken bij het verder ontwikkelen van het beroepsonderwijs door samen te werken in practoraten. Bundeling en verdieping van kennis, en het in de praktijk toepassen van die kennis, staan daarbij voorop.

Programma

Dit jaar zijn we te gast bij ROC van Twente in Hengelo. Het is de standplaats van de drie practoraten Burgerschap, Zorg & Technologie en Versterken Leerproces Niveau 2. De voorbereidingen voor het programma zijn in volle gang.

  • Graag stellen we hieronder alvast de sprekers en practoren aan je voor:

Keynote sprekers

landelijke-practoratendag-2023_keynote-spreker-robbert-dijkgraaf

Robbert Dijkgraaf | Minister OC&W, natuurkundige en hoogleraar

Robbert Dijkgraaf is een Nederlands politicus namens D66 en natuurkundige. Sinds 10 januari 2022 is hij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte IV. Dijkgraaf is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met als vakgebied de theoretische natuurkunde. Lees meer

landelijke-practoratendag-2023_keynote-spreker-petra-hes

Petra Hes | Revalidatiecoach, ervaringsdeskundige en spreker

Persoonlijk verhaal van Petra over haar revalidatieproces na een hersenbloeding. Zij vertelt waar zij als patiënt tegenaan liep en en hoe zij zelf heeft bijgedragen aan de innovatie in de revalidatiezorg. Petra zet haar ervaringen vanuit patiëntperspectief in op diverse gebieden. Zij maakt deel uit van het patiënt expertiseteam van IKONE

landelijke-practoratendag-2023_keynote-spreker-harry-van-vliet

Harry van Vliet | Lector bij Hogeschool van Amsterdam

Harry van Vliet is lector bij het lectoraat Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek. Hij heeft ruim 13 jaar ervaring als lector. Van 2013 tot en met 2019 was hij lector Crossmedia aan de HvA, waarbij hij onder meer onderzoek deed naar digitale innovaties bij musea, mediawijsheid, festivalbeleving en mediastrategie. Lees meer

Practoren ROC van Twente

laurence-guerin_practor-burgerschap-roc-twente

Laurence Guérin | Practor Burgerschap

Haar practoraat bij ROC van Twente doet onder andere praktijkonderzoek naar: kritisch leren denken, weerbaar maken, breder opleiden dan vastgesteld binnen het kwalificatiedossier, urgentie, verschillende visies op de samenleving, maatschappelijke opdracht, docentcompetenties en studentenparticipatie aan de samenleving. Hoofddoel is om te onderzoeken wat nodig is omtrent burgerschapsvorming, dit te monitoren en daar waar nodig te verbeteren.
Lees meer over Practoraat Burgerschap

marjolein-den-ouden_practor-zorg-en-technologie_roc-twente_300px

Marjolein den Ouden | Practor Zorg en Technologie

Marjolein is naast practor bij ROC van Twente ook lector Technology, Health & Care bij hogeschool Saxion. Samen met haar onderzoeksgroep streeft zij ernaar om via toegepast onderzoek en onderwijs de optimale match tussen mens en technologie in zorg en welzijn te realiseren. Zij slaan de brug tussen onderzoek en praktijk door interdisciplinaire samenwerking met onder andere studenten, docenten, eindgebruikers (cliënten en professionals), zorg- en welzijnsorganisaties, overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Lees meer over Practoraat Zorg en Technologie

inge-zweers_practor-versterken-leerproces-niveau2_roc-van-twente

Inge Zweers | Practor Versterken Leerproces Niveau 2

Haar practoraat bij ROC Twente ondersteunt opleidingsteams bij het implementeren van positief educatieve interventies en onderzoekt tot welke resultaten deze interventies leiden. Alle projecten worden ingezet met als doel om het onderwijs te verbeteren, zodat studenten gedurende hun opleiding goed onderwijs genieten en zodat zij na afronding van hun (niveau 2) opleiding goed landen in vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt.
Lees meer over Practoraat Versterken Leerproces Niveau 2

Workshops

In twee workshoprondes zal het thema ‘Impact maken met onderzoek’ vorm krijgen langs een aantal programmalijnen. Hierover volgt binnenkort meer informatie.