Organisatie

Practoraten willen een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht van de mbo-sector en hiervoor wordt binnen de practoraten praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren, te leren, en de oren en ogen open te houden (Manifest ‘Bezig met de vragen van morgen’, 2017). Op basis van deze visie wordt het volgende doel van een practoraat geformuleerd:

“Doel van een practoraat is een bijdrage te leveren aan lerende innovatiecultuur in het mbo, opleiden voor innovatief vakmanschap. Practoraten vormen de plek (de innovatieve tussenruimte), waar praktijkgericht onderzoek plaatsvindt, waar onderwijs en bedrijfsleven kennis en ervaring delen, verbinden en ontwikkelen gericht op verduurzaming van het curriculumaanbod in en buiten de mbo-instelling”.

Veel mbo-instellingen hebben hun onderwijs verrijkt met de instelling van een practoraat of oriënteren zich daarop. Onderzoek doen binnen het mbo is ‘bezig zijn met de vragen van morgen’. In bijlage 1 is de context van onderzoek binnen het mbo uitgebreider beschreven. Een practoraat streeft, op basis van de geformuleerde doelstelling, diverse subdoelen na. Onder andere – maar niet uitsluitend – de volgende:

 • Kennis verzamelen door te zorgen dat er aansluiting is tussen het practoraat en de praktijk door in gesprek te gaan met stakeholders, onderzoeksresultaten te gebruiken of voort te bouwen op eerder onderzoek en samen te werken met betrokken partijen.
 • Kennis opdoen en ontwikkelen door middel van onderzoek in de context van de betrokken beroepsopleidingen, onderwijssectoren en mbo-instellingen.
 • Kennis delen binnen de opleidingen, tussen de opleidingen, binnen de instellingen, met de beroepspraktijk en andere externe partners zodat er samengewerkt en samen geleerd kan worden.
 • Bewustwording creëren binnen de onderwijsteams in de mbo-instelling over de rol van het practoraat in het beroepsonderwijs. En daarop aansluitend bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs in co-creatie met de docenten en op basis van een reflectieve en onderzoekende houding.

Jorick Scheerens

Coördinator

Stichting Ieder mbo een practoraat

 

Annemijn van Wagenberg

Communicatieadviseur

Stichting Ieder mbo een practoraat

De stichting ‘Ieder mbo een practoraat’

Op 30 juni 2015 is de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Doel van deze stichting is te komen tot een nationaal netwerk van expertisecentra in instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs; de zogenaamde ‘practoraten’.
Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het hbo – gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De stichting vindt het belangrijk om het bedrijfsleven actief te betrekken bij het verder ontwikkelen van het beroepsonderwijs door samen te werken in practoraten. Bundeling en verdieping van kennis, en het in de praktijk toepassen van die kennis, staan daarbij voorop.

De practoraten zullen, in afstemming met het werkveld en met onderzoekscentra, experimenteren en vernieuwingen verkennen op de grenzen van hun eigen vakgebied. Hun ervaringen zullen ze delen met de buitenwereld.
Naast het stimuleren en het promoten van practoraten binnen mbo-instellingen, wil de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ ook de kwaliteit ervan bewaken. Ten slotte streeft de stichting naar samenwerking tussen de practoraten in een nationaal netwerk.

Het bestuur van de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ bestaat uit:

Marilene Streefland

Bestuurslid (voorzitter)

Voorzitter College van Bestuur

Mediacollege Amsterdam

Harry de Bruijn

Bestuurslid

Lid College van Bestuur

ROC Mondriaan

Gerry Geitz

Bestuurslid

Lid College van Bestuur

Noorderpoort

Jeanette Oostijen

Bestuurslid

Lid College van Bestuur

Vista College

Rien Komen

Bestuurslid

Vice-voorzitter College van Bestuur

Aeres Groep

De Kwaliteitscommissie van stichting ‘ Ieder mbo een practoraat’ bestaat uit:

 • Ronald Stevens (voorzitter)
 • Marc van der Meer
 • Anneke Westerhuis
 • Henk Ritzen
 • Marieke Gervers

De Regiegroep van stichting ‘ Ieder mbo een practoraat’ bestaat uit:

 • Gerard Rikken (ROC van Twente)
 • Marchel Arling (Noorderpoort)
 • Claus Hoekstra (ROC Mondriaan)
 • Andrea Klaeijsen (Vista College)
 • Maarten Wevers (Aeres)
Meer weten? Schroom niet en neem contact op