Over ons

Over Stichting Practoraten.nl

Een practoraat doet – naar analogie van lectoraten in het hbo – praktijkgericht onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De stichting practoraten.nl zag op 30 juni 2015 het levenslicht (voorheen was de naam van de stichting: Ieder mbo een Practoraat). Meer informatie over practoraten.nl lees je ook op de pagina ‘Veelgestelde vragen’.

Practoraten zijn expertisecentra in het mbo

 • Ze zijn gericht op het delen en verdiepen van kennis om deze vervolgens toe te passen in de praktijk.
 • Daarbij betrekken practoraten actief het bedrijfsleven ter bevordering van de innovatiekracht van de sector en de verdere ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs.

Practoraten experimenteren en verkennen vernieuwingen

 • Dit doen ze op de grenzen van hun eigen vakgebied en in afstemming met het werkveld & onderzoekscentra.
 • Daarbij delen practoraten hun ervaringen met de buitenwereld.

Het doel van de stichting practoraten.nl

 • Actieve practoraten via een sterk netwerk aan elkaar verbinden.
 • De kwaliteit van practoraten monitoren.
 • Practoraten (en de beweging practoraten) ondersteunen op basis van behoefte.

Ontstaansgeschiedenis van Practoraten.nl

Minister Dijkgraaf's kijk op practoraten

Wie doet wat

 • De dagelijkse werkzaamheden van stichting Practoraten.nl zijn belegd bij een programmadirecteur, een coördinator en een communicatieadviseur.
 • Het bestuur bestaat uit 6 leden, allen bestuurder van een mbo-instelling.
 • Daarnaast zijn er een Kwaliteitscommissie, verantwoordelijk voor monitoring van de practoraten, en een Regiegroep ingesteld.

Het bureau bestaat uit:

Jorick Scheerens
Programmadirecteur
Werkdagen: ma t/m vrij

Marjolijn Postmaa
Landelijk coördinator
Werkdagen: ma, di en do

Dorinde van Helden
Communicatie
Werkdagen: di en do

Het bestuur bestaat uit:

Marilene Streefland
Bestuurslid (voorzitter)

Voorzitter College van Bestuur – Mediacollege Amsterdam

Rianne van der Meij
Bestuurslid

Lid College van Bestuur – ROC Mondriaan

Wim van de Pol
Bestuurslid

Voorzitter College van Bestuur – Noorderpoort

Jeanette Oostijen
Bestuurslid

Voorzitter College van Bestuur – Vista College

 

Rien Komen
Bestuurslid

Vice-voorzitter College van Bestuur – Aeres Groep

 

Trudy Vos
Bestuurslid

Voorzitter College van Bestuur – ROC van Twente

De Kwaliteitscommissie bestaat uit:

 • Ronald Stevens (voorzitter)
 • Marc van der Meer
 • Anneke Westerhuis
 • Henk Ritzen
 • Wendy Wesseling
 • Eveline Rijnen

De Regiegroep bestaat uit:

 • Gerard Rikken (ROC van Twente)
 • Marchel Arling (Noorderpoort)
 • Claus Hoekstra (ROC Mondriaan)
 • Andrea Klaeijsen (Vista College)
 • Maarten Wevers (Aeres)

De toekomst naar je toe halen

Om studenten goed voor te bereiden op een toekomst in een veranderende beroepsomgeving en maatschappij, is het zaak dat het mbo zich blijft vernieuwen. In dialoog en door actief te verkennen waar de toekomst van het vak ligt. Door kennisdeling wordt het mbo een betekenisvolle gesprekspartner voor het bedrijfsleven.

Veel mbo-instellingen hebben hun onderwijs verrijkt met de instelling van een Practoraat of oriënteren zich daarop. Onderzoek doen binnen het mbo is ‘bezig zijn met de vragen van morgen’. Zo vervullen Practoraten een scharnierfunctie tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing in het onderwijs. Een practoraat streeft, op basis van de geformuleerde doelstelling, diverse subdoelen na. Onder andere – maar niet uitsluitend – de volgende:

 • Kennis verzamelen door te zorgen dat er aansluiting is tussen het practoraat en de praktijk door in gesprek te gaan met stakeholders, onderzoeksresultaten te gebruiken of voort te bouwen op eerder onderzoek en samen te werken met betrokken partijen.
 • Kennis opdoen en ontwikkelen door middel van onderzoek in de context van de betrokken beroepsopleidingen, onderwijssectoren en mbo-instellingen.
 • Kennis delen binnen de opleidingen, tussen de opleidingen, binnen de instellingen, met de beroepspraktijk en andere externe partners zodat er samengewerkt en samen geleerd kan worden.
 • Bewustwording creëren binnen de onderwijsteams in de mbo-instelling over de rol van het practoraat in het beroepsonderwijs. En daarop aansluitend bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs in co-creatie met de docenten en op basis van een reflectieve en onderzoekende houding.
Meer weten? Schroom niet en neem contact op