PractoratenPlatforms

De beweging van practoraten krijgt richting en groeit. De positie van practoraten in hun eigen instelling(en) en in de (landelijke) kennisinfrastructuur ontwikkelt zich eveneens. Tussen practoraten en andere (sectoroverstijgende) initiatieven/partijen wordt meer en meer samenwerking gezocht. Die ontwikkeling willen we verder kracht bij zetten door PractoratenPlatforms in te richten. Het vormt een logische stap in de doorontwikkeling van practoraten.

Meer verbinding, versterking en samenwerking buiten de muren van de eigen instelling, ter vergroting van de impact. PractoratenPlatforms krijgen een duurzame positie in de kennis- en leerinfrastructuur wanneer ze zichtbaar zijn, gevonden worden en ook uitgenodigd worden om als kennispartner bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor ontstaan kansen voor zowel het platform als voor (praktijkgericht) onderzoek in het algemeen.

Practoraten van mbo-instellingen werken samen in platforms. Een PractoratenPlatform is georganiseerd rondom een thema dat aansluit bij de agenda’s van de sectoren/BTG’s en grote maatschappelijke vraagstukken. Een PractoratenPlatform bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende practoraten met verbinding tot het ‘gemeenschappelijke’ thema. Periodiek vindt een samenkomst plaats, in afstemming met en ondersteuning van de Stichting Ieder mbo een practoraat.

Meer weten? Schroom niet en neem contact op