Alle practoraten op een rij

Per instelling, sector en op de kaart van Nederland

Nummer/Status Website MBO-instelling Naam contactpersoon Functie Sector
01 (Afgerond) Practoraat Hospitality Experience ROC Mondriaan Voedsel, Groen en Gastvrijheid
02 Practoraat Food, Innovation & Concepts ROC Mondriaan Pierre Wind Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
03 Practoraat Automotive Noorderpoort Roeland Hogt Practor Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
04 (Afgerond) Practoraat Creatief Vakmanschap ROC van Amsterdam ICT en Creatieve Industrie
05 Practoraat Airport & Aviation ROC van Amsterdam Lydia Kes Practor Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
06 Practoraat het Nieuwe Kijken Mediacollege Amsterdam Rufus Baas Practor ICT en Creatieve Industrie
07 Practoraat Mediawijsheid Mediacollege Amsterdam Wouter van der Horst Practor ICT en Creatieve Industrie
08 Practoraat Gepersonaliseerd Leren Vista College Andrea Klaeijsen Practor Onderwijskundig
09 Practoraat Effectieve Didactiek Summa College Giel Kessels Practor Onderwijskundig
10 Practoraat Technologie in Zorg en Welzijn ROC Mondriaan Ad Blom Practor Zorg, Welzijn en Sport
11 Practoraat Zorg & (sensor)technologie Drenthe College Lieke Brons Practor Zorg, Welzijn en Sport
12 Practoraat Burgerschap Noorderpoort Chris Holman Practor Onderwijskundig
13 (Afgerond) Practoraat Smart Technology Skills Nova College Techniek en Gebouwde Omgeving
14 Practoraat Samen Slim Zorgen Summa College Susan Metz Practor Zorg, Welzijn en Sport
15 Practoraat Burgerschap ROC van Twente Laurence Guérin Practor Onderwijskundig
16 Practoraat Zorg & Technologie ROC van Twente Marjolein den Ouden Practor Zorg, Welzijn en Sport
17 Practoraat Versterken Leerproces (niveau 2) ROC van Twente Inge Zweers Practor Onderwijskundig
18 (Afgerond) Practoraat Logistiek in het Beroepsonderwijs ROC Nijmegen Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
19 (Afgerond) Practoraat Onderwijs Online Hoornbeeck Onderwijskundig
20 Practoraat Leerwerkplaatsen Albeda Ada ter Maten Practor Onderwijskundig
21 (Afgerond) Practoraat Rekenen Zone.College Onderwijskundig
22 RijnIJssel en ROC Nijmegen VACANT Practor Zorg, Welzijn en Sport
23 (Afgerond) Practoraat Hybride Onderwijs Scalda Onderwijskundig
24 (Afgerond) Practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken Nova College Zorg, Welzijn en Sport
25 (Afgerond) Practoraat Zorg en welzijn technologie Nova College Zorg, Welzijn en Sport
26 Practoraat Verschillen Waarderen Federatie Christelijk MBO Birgit Pfeifer Practor Onderwijskundig
27 Practoraat Brede Vorming Firda Koen Vos Practor Onderwijskundig
28 (Afgerond) Practoraat Cybersecurity ROC Mondriaan ICT en Creatieve Industrie
29 Practoraat Onderwijs en Digitalisering Horizon College Maaike Neesen Practor Onderwijskundig
30 (Afgerond) Practoraat Internationalisering ROC van Twente Onderwijskundig
31 Practoraat Circulaire Regionale Economie ROC van Flevoland Maurijn Ode Practor
32 Practoraat Research Lab mboRijnland Kathinka van Doesum Practoraatsgroep Onderwijskundig
33 Practoraat Welzijn en Zorg 2030 mboRijnland Désirée Bierlaagh Practor Zorg, Welzijn en Sport
34 (Afgerond) Practoraat Logistiek Summa College Practor Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
35 Practoraat Leven Lang Ontwikkelen Firda Marco Mazereeuw Practor Onderwijskundig
36 Noorderpoort Ellen van Eden Practor Onderwijskundig
37 Practoraat Duurzaam Denken, Duurzaam Doen Firda Menno Wierdsma Practor Onderwijskundig
38 Practoraat Energietransitie ROC Mondriaan Nico Persoon Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
39 Practoraat Digitaal Vakmanschap Noorderpoort Maaike van Kessel Practor ICT en Creatieve Industrie
40 Practoraat Food, Health & Technology Lentiz Petra Kuiper Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
41 Practoraat Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie Lentiz Ted Duijvestijn Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
42 Practoraat Circulaire manege en hippische innovatie Lentiz Alain Broft Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
43 (Afgerond) Practoraat Innovatiesucces in het mbo De Leijgraaf Onderwijskundig
44 (Afgerond) Practoraat Digitale Weerbaarheid Firda Practor ICT en Creatieve Industrie
45 Practoraat Docentprofessionalisering Landstede Marjanne Hagedoorn Practor Onderwijskundig
46 Practoraat Cloud Engineering Techniek College Rotterdam Guido van Dijk Practor ICT en Creatieve Industrie
47 Practoraat Circulaire AgriBusiness Yuverta Rahmat Peypers Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
48 Practoraat Energietransitie & Human Capital ROC van Amsterdam Martin de Haan Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
49 Practoraat Tech in Motion Aventus Bert Jimmink Practor Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
50 Practoraat Mastering Creativity cibap Danny Jeroense Practor ICT en Creatieve Industrie
51 Practoraat Natuurinclusieve Landbouw Terra Ine Sturkenboom Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
52 (Afgerond) Practoraat Betekenisvolle Leerprocessen Zone.College Onderwijskundig
53 Practoraat Circulair Ondernemen & Smart Maintenance Nova College Daisy Beelen Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
54 Practoraat Energietransitie & Smart Industry STC Yme Dikkerboom Practor Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
55 Practoraat Kringlooplandbouw Aeres Ruud Hendriks Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
56 Practoraat Groene Leefbare Stad Yuverta Heidi Kamerling Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
57 Practoraat Digitale Veiligheid Noorderpoort Erik Rutkens Practor ICT en Creatieve Industrie
58 Practoraat AgroFood & Biobased Curio Leon Joore Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
59 (Afgerond) Practoraat Nieuwe Retail ROC Mondriaan Practor Handel
60 Practoraat Waterstof in de Industrie Drenthe College Willem Hazenberg Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
61 Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen Landstede Marieke Fix Practor Zorg, Welzijn en Sport
62 Practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap Firda Geert Hoekstra Practor Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
63 Practoraat Interactieve Technologie ROC Tilburg Geert Jan van Ouwendorp Practor Onderwijskundig
64 Practoraat Werkend Leren & Lerend Werken MBO Amersfoort Franck Blokhuis Practor Onderwijskundig
65 Practoraat Gezondheid en Technologie Deltion College Jolanda van Til Expert docent / Projectleider Zorg, Welzijn en Sport
66 (Afgerond) Practoraat Future Technician ROC Mondriaan Techniek en Gebouwde Omgeving
67 Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid Aeres Sara Albone Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
68 Practoraat Betekenisvolle Creativiteit SintLucas Catelijne van Middelkoop Practor ICT en Creatieve Industrie
69 Practoraat Digitale Pedagogiek en Didactiek Vista College Inne Vandyck Practor Onderwijskundig
70 Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen Scalda Petra Poelmans Practor Onderwijskundig
71 Practoraat Innovatie voor duurzaam en gezond voedsel Yuverta Lars Vierbergen Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
72 Practoraat Vitaliteit Alfa College Silvia Brouwer Practor Zorg, Welzijn en Sport
73 Practoraat Relationeel werken in een onderwijsorganisatie Summa College Jenny Zwijnenburg en Hans Panjoel Practor (duo) Onderwijskundig
74 Practoraat Water & Bodem Yuverta Patrick Asmawidjaja Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
75 Practoraat Eiwittransitie SVO Miriam Quataert Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
76 Practoraat Duurzaamheid en Energietransitie Summa College Guido van Eijk Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
77 Practoraat Instrumentation for Space Leidse instrumentmakers School Peter Paul Kooijman Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
78 Practoraat Ondernemend leren met en van de SDG’s in het mbo Terra en Noorderpoort Marjan Nijenbanning Practor Onderwijskundig
79 Practoraat Leven Lang Flex mboRijnland Isolde Kolkhuis Tanke Practor Onderwijskundig
80 Practoraat Digital Port Logistics STC Arjan van Hekezen Practor Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
81 Practoraat Zorgtechnologie Vonk Gert Folkerts Practor Zorg, Welzijn en Sport
82 Practoraat Water Scalda Marco Lengton Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
83 Practoraat Circulaire Voedselsystemen Yuverta Wim Vugteveen Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
84 Practoraat Krachtige Leeromgevingen Da Vinci College Martijn van Schaik Practor Onderwijskundig
85 Practoraat Smart Industries Da Vinci College Timon Jongkind Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
86 Practoraat persoonlijk leren: de ontwerp principes MBO Utrecht Anne Marie van Rooijen Practor Onderwijskundig
87 Practoraat Betekenisvol werken & leren in de hospitality Albeda Alexander de Vries Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
88 (Afgerond) Practoraat Divers Vakmanschap Politieacademie Onderwijskundig
89 Practoraat Duurzame en Slimme Mobiliteit Summa College Huub Tops Practor Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem
90 Practoraat Klimaatpositief Gebouwde Omgeving Curio Michiel Smits Practor
91 Practoraat Decentrale energieopslag Alfa-college VACANT Practor
92 Practoraat Duurzaam Bodembeheer Yuverta Willem Jan van de Kamp Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
93 Practoraat Green=Art Terra Agnes Bakker Kwartiermaker Voedsel, Groen en Gastvrijheid
94 Practoraat Immersive Technologies in Education STC Arjan van Hekezen Practor Onderwijskundig
95 Practoraat Taalondersteuning Nederlandse Taal (TNT) ROC Mondriaan VACANT Practor Onderwijskundig
96 Practoraat DEC (Data-Energietransitie-Circulariteit) Aventus Bert Jimmink Practor Techniek en gebouwde omgeving
Bij Kwaliteitscommissie Practoraat Passend Onderwijzen in het mbo ROC Midden Nederland VACANT Practor Onderwijskundig
Bij Kwaliteitscommissie Practoraat Mbo Data Impact Koning Willem I College Ronald Ferket Practor Onderwijskundig
Bij Kwaliteitscommissie Practoraat CIV Smart Technology mboRijnland VACANT Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
In oprichting Practoraat Boom, Bos en Natuur Yuverta Saskia Houben Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
In oprichting Practoraat Gelijke Kansen Albeda Mohamed Bouziane Practor Onderwijskundig
In oprichting Practoraat Positieve Gezondheid Aventus Ineke Tyndall Practor Zorg, Welzijn en Sport
In oprichting Practoraat Sociaal Veilige Sport CIOSNL / Graafschap College Daniëlle van den Bijgaart-Pol en Marcia Smeding Practor (duo) Zorg, Welzijn en Sport
In oprichting Practoraat Guest Experience De Rooi Pannen Judit Kerkhoffs Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
In oprichting Practoraat Voeding Scalda Eline Stoel Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
In oprichting Practoraat Bio Sciences mboRijnland Rianne Veldt-Meijer Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
In oprichting Practoraat Kansrijk Onderwijs Koning Willem I College Marijke van Vijfeiken Practor Onderwijskundig
In oprichting Practoraat Verbindend Leren en Werken Koning Willem I College Tom Adams Practor Onderwijskundig
In oprichting Practoraat Bewust Opleiden Koning Willem I College Elly Wildeman Practor Onderwijskundig
In oprichting Practoraat Leergeluk ROC ter Aa Margriet van Mil Practor Onderwijskundig
In oprichting Practoraat Smart Delta Technologie Scalda VACANT Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
In oprichting Practoraat Gezondheidszorg, Welzijn & Sport Talland Anne van de Graaf Practor Zorg, Welzijn en Sport
In oprichting Practoraat Digitale Didactiek en Differentiëren Curio VACANT Practor Onderwijskundig
In oprichting Practoraat Smart Technology VONK Gennady Oshovsky Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
In oprichting Practoraat Vakmanschap Sociaal Werk Zadkine, Albeda en ROC Mondriaan Marjolijn Blom Practor Onderwijskundig
In oprichting Practoraat Krachtige Dienstverlening Da Vinci College Martijn van Schaik Practor Onderwijskundig
In oprichting Practoraat Energie in de Delta Scalda VACANT Practor Techniek en Gebouwde Omgeving
In oprichting Practoraat Stad van de Toekomst Aeres VACANT Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
In oprichting Practoraat Dierverzorging Terra Hiske Pekelder Practor Voedsel, Groen en Gastvrijheid
In oprichting Practoraat Tekort in de zorg is onze zorg ROC van Amsterdam VACANT Practor Zorg, Welzijn en Sport
In oprichting Practoraat Onderzoekende mbo-er in zorg en welzijn ROC van Amsterdam Flip Derks Practor Zorg, Welzijn en Sport
In oprichting Practoraat Gecijferdheid ROC van Amsterdam en Aeres VACANT Practor Onderwijskundig
In oprichting Practoraat Inclusieve Participatie Zadkine Tim Dullaart Practor Onderwijskundig