Practoraat starten

Stap 1. Geïnteresseerden melden zich

 • Oriënterend gesprek met de Stichting binnen 2 weken na kenbaar maken van interesse van de onderwijsinstelling.
 • Nuttige documentatie wordt gedeeld vanuit de stichting, zie Downloads.
 • Tijdens intakegesprek door de Stichting wordt een planning opgesteld voor de ondersteuning door de Stichting.
 • Het bestuur neemt in de eerstvolgende bestuursvergadering een voorlopig besluit over het practoraat i.o. op basis van intakegesprek en onderliggende aanvraag.

NOOT: mocht het voornemen tot het starten van een practoraat onderdeel vormen van een RIF-aanvraag, mail naar info@practoraten.nl

Stap 2. Hulp bij ideevorming en opstellen practoraatsplan

 • Opstellen van het practoraatsplan (format), waarin onder andere aandacht is voor: aanleiding, doelen, globale fasering/planning, samenwerking/partners, communicatie (samenvatting)
 • Ondersteuning door de Stichting: het practoraatsplan wordt van feedback voorzien door de Kwaliteitscommissie.
 • Het practoraatsplan wordt verder uitgewerkt en ingediend binnen 6 maanden na het oriënterend gesprek.

NOOT: voor de beoordeling van practoraatsplannen door de Kwaliteitscommissie gelden jaarlijks zes indieningsrondes met als deadline:

1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober en 1 december

Stap 3. Het practoraat is ‘in oprichting’ (status duurt maximaal 1 jaar)

 • Onderzoek krijgt een plek binnen de activiteiten van het practoraat.
 • Advies, op afroep, door adviseur(s) van de Stichting.
 • De Stichting komt aan het einde van het eerste jaar op bezoek om de voortgang te monitoren en ter voorbereiding op de definitieve instelling van het practoraat.
 • Vermelding op de website en eigen logo voor verdere communicatie. Hiervoor kan dit formulier worden ingevuld. Op basis van de input vindt nadere afstemming plaats.

NOOT: per practoraat per mbo-instelling geldt een periodieke bijdrage van 2000 euro per kalenderjaar. De mbo-instelling ontvangt aan het begin van het kalenderjaar een factuur gericht aan het bestuur.

Stap 4. Akkoord vanuit bestuur van de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’

 • Op basis van advies van Kwaliteitscommissie neemt het bestuur na een jaar een definitief besluit.

Voor de definitieve besluitvorming (na een jaar) wordt een reflectiedocument (is plan van aanpak) opgesteld (gerealiseerd eerste jaar en plan voor volgende jaren). Het reflectiedocument, opgesteld door het practoraat met instemming van de instelling, wordt voorgelegd aan de kwaliteitscommissie, die een advies opstelt voor het bestuur en beoordeelt op basis van een set criteria. Het bestuur neemt vervolgens een definitief besluit.

Stap 5. Monitoring + advies

 • Door de Kwaliteitscommissie binnen 2,5 jaar en aan het einde van de practoraatsperiode.
 • Advies door de Stichting op verzoek van het practoraat.

Stap 6. Kennisdeling en verspreiding

 • Presentatie tijdens jaarlijkse Landelijke Practoratendag (nadruk op lessons learned)
 • Deelname aan activiteiten van de stichting/waarin de stichting participeert
 • Het ontwikkelde materiaal wordt vanuit het betreffende practoraat via de stichting beschikbaar gesteld voor andere practoraten en aan andere mbo-instellingen (kennisdelingsplatform)