Onderwijskwaliteit en innovatiekracht.

Practoraten in het MBO willen een actieve bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit en innovatiekracht van de sector.

Practoraten in het MBO

Nieuws.

Laatste berichten

Prac-to-raat
(het; m,v; meervoud: practoraten)

1. inspirerende onderzoeksomgeving / ontdekkingscentrum / ‘skills lab’ in het middelbaar beroepsonderwijs
2. platform voor praktische innovatie / kennisuitwisseling met ruimte voor de onderwijsinstelling om zich te profileren
Een practoraat is een expertiseplatform, geleid door een practor. De kern van een practoraat is te definiëren als volgt: het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en beter beroepsperspectief) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Meer weten?

Schroom niet en neem contact op