Hoe is de organisatie van de stichting opgebouwd?

De stichting Ieder mbo een practoraat heeft een bestuur bestaande uit 6 leden, allen bestuurder van een mbo-instelling. De dagelijkse werkzaamheden zijn belegd bij een coördinator en een communicatieadviseur. Daarnaast zijn er een Kwaliteitscommissie, verantwoordelijk voor monitoring van de practoraten, en een Regiegroep ingesteld.