De groei van practoraten in het mbo

Het mbo kent – anders dan het hoger onderwijs – geen doorwrochte onderzoekstraditie. Onderwijs wordt sinds de introductie van de WEB in 1996 vormgegeven binnen de wettelijke kaders en voegt zich naar de noden van het bedrijfsleven. Dat gaat niet zelden met spanningen gepaard, omdat leerstrategieën van studenten veranderen en in het werkveld sprake is van grote en veelsoortige verschuivingen in technologie en werkmethoden.

Lees dit artikel uit De Nieuwe Meso – maart 2023

Meer over De Nieuwe Meso via https://www.denieuwemeso.nl/archief