Future Day: Meedenken & -werken aan de energietransitie

De volgende en laatste Future Day #3 vindt woensdag 23 mei plaats! Doe je mee? De Topsector Energie heeft samen met de Stichting Practoraten.nl en het Practoratenplatform Energietransitie het initiatief genomen tot het opstellen van een ontwikkelagenda voor de versterking van practoraten t.b.v. de energietransitie in Nederland. Onderdeel van de totstandkoming van deze ontwikkelagenda zijn drie Future Days in april en mei 2024. 

Ontwikkelagenda en versterking van practoraten t.b.v. energietransitie

Uitkomsten van voorgaande Future Day sessies
Op 2 en 24 april jl. hebben practoren en andere belanghebbenden samen nagedacht over de uitdagingen voor practoraten.

 • Uitkomst van de eerste sessie was een uitwerking van de belangrijkste ontwikkelpunten voor practoraten, hun onderlinge samenwerking en hun positionering in de kennisinfrastructuur.
 • Tijdens de tweede sessie werd verder gewerkt aan vragen als:
  – Hoe dragen practoraten, verenigd in een platform, bij aan het behalen van de gestelde doelen in verschillende strategische agenda’s?
  – Wat is nodig, bijvoorbeeld op systeemniveau, om in samenwerking met kennispartners versnelling te bewerkstelligen in deze transitie?
  – Welke concrete bijdrage kunnen/moeten de practoraten leveren?

Grote vragen met mooie opbrengsten, waar we tijdens Future Day #3 een volgende slag mee slaan.

Doe en werk mee

Vind je praktijkgericht onderzoek voor de energietransitie ook belangrijk en wil je hier deel van uitmaken? Sluit je dan aan bij de volgende en tevens laatste Future Day sessie #3 op donderdag 23 mei!

Future Day #3

 • datum: donderdag 23 mei 2024
 • tijd: 12.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 12.00 uur)
 • locatie: ROC van Amsterdam, MBO College Westpoort: Tempelhofstraat 80, 1043 EB Amsterdam

Programma

 • 12.30 Aankomst (graag op tijd aanwezig i.v.m. aanmelding)
 • 12.30 – 13.00 Klein broodje en koffie/thee
 • 13.00 – 13.15 Welkom en doel van de dag
 • 13.15 – 14.15 Doelen
  – Presentatie opbrengst Future Day 1 en 2
  – Aan de slag in groepen
 • 14.15 – 14.30 Pauze
 • 14.30 – 15.45 Activiteiten
  – Inspiratiepitch
  – Aan de slag in groepen
 • 15.45 – 16.00 Afronding

👉🏼 Aanmelden

 • Aanmelden kan door een mail te sturen naar Aniek van Gerwen: a.vangerwen@kplusv.nl
 • Gaat het je niet lukken om aanwezig te zijn? Dan horen wij dat ook graag (via bovenstaande e-mail adres).

Vragen?

Vragen ten aanzien van de ontwikkelagenda, kun je stellen aan:
• Marsha Wagner (Topsector Energie), marsha.wagner@topsectorenergie.nl, 06 – 46 71 13 55.
• Jorick Scheerens (Practoraten.nl), jorick@practoraten.nl, 06 – 43 44 15 10.
• Jasper de Graaf (KplusV), j.degraaf@kplusv.nl, 06 – 82 85 37 89.


Achtergrond

KplusV begeleidt vorming ontwikkelagenda
De vormgeving van de ontwikkelagenda is gestart in januari en loopt tot en met juni 2024. Onderzoeks- en adviesbureau KplusV begeleidt de vorming van de ontwikkelagenda. Input voor het programma van deze Future Days komt voort uit de focusgroepen die recent hebben plaatsgevonden. De focusgroepen hebben laten zien dat practoraten een belangrijke rol kunnen spelen in het innoveren van het onderwijs en het ontwikkelen van de skills van de toekomst.

De Topsector Energie zet in op missiegedreven innovatie
Daarbij worden maatschappelijke vraagstukken, waaronder de energietransitie, gekoppeld aan duurzame economische groei. De Topsector Energie is de coördinerende topsector voor de Integrale Kennis- en Innovatie Agenda Klimaat en Energie (IKIA Klimaat en Energie).

De ambities van de IKIA vragen een krachtige positie van het mbo in het innovatiesysteem
Zo kan het mbo een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie via het opleiden van vakmensen met praktische kennis en vaardigheden én het helpen ontwikkelen en toepassen van energie innovaties.

Op dit moment is het mbo echter de ontbrekende schakel in het innovatiesysteem. Met de ontwikkelagenda willen we het mbo en specifiek practoraten versterken en een plek geven in het innovatiesysteem.