Margriet van Mil practor bij ROC Ter AA

ROC Ter AA start 1 februari 2024 een practoraat met als onderzoeksthema ‘leergeluk’. Margriet van Mil is benoemd tot practor.

Margriet: “Leergeluk is een thema dat mij persoonlijk erg aanspreekt. Het is voor mijzelf en mijn kinderen een zoektocht geweest hoe tot leergeluk te komen. Ik vind het heel mooi dat mijn passie voor onderzoek samenkomt met dit onderwerp.”

Directe vertaalslag

Margriet van Mil startte in 2013 bij ROC Ter AA als kerndocent en werkte later als onderwijskundig adviseur. In 2019 begon Margriet aan de opleiding onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit – Onderwijswetenschappen, waar ze haar interesse voor wetenschappelijk onderzoek ontdekte.

Margriet: “Het geeft mij extra voldoening om bij ROC Ter AA als practor te starten. Het mooie van een practoraat is namelijk ook dat je de vertaalslag maakt naar het mbo en het werkveld waarvoor mbo’ers worden opgeleid.”

Thema leergeluk

ROC Ter AA koos voor het onderzoeksthema ‘leergeluk’. In de lijn van werkgeluk, is de vraag of het streven naar leergeluk bijdraagt aan succesvoller leren. Zowel nu als later in het leven. Veel jongeren in Nederland ervaren de laatste jaren prestatiedruk. Dit kan gevolgen hebben voor hun mentale gezondheid, maar ook voor het verloop van hun studie. Leergeluk kan mogelijk hier positief aan bijdragen. In diezelfde gedachte kan leergeluk ook invloed hebben op de bereidheid tot leren op latere leeftijd. Dit is van belang nu een leven lang leren steeds normaler is.

Van leergeluk naar werkgeluk

Het idee om leergeluk als onderzoeksthema te nemen, is ontstaan uit de samenwerking tussen ROC Ter AA en Driessen Groep. Driessen Groep maakt al jaren gebruik van de bevindingen rond werkgeluk in hun dagelijkse bezigheden.

Ingeborg Janssen Reinen, voorzitter College van Bestuur ROC Ter AA: “We vroegen ons af of werkgeluk zou volgen op leergeluk. En als je eenmaal leergeluk kent, dit ook zult ervaren in je latere leven als je bijvoorbeeld cursussen gaat volgen? Het zijn vragen waar we graag met goed onderzoek antwoord op willen geven.”

Over het practoraat

In navolging van het hoger onderwijs, waar lectoraten alom bekend zijn, wordt in het mbo ook steeds meer onderzoek gedaan. Dit is vaak meer praktijkgericht onderzoek; het practoraat. Het doel is om concreet bij te dragen aan succesvol innoveren. Het gaat hierbij om innovaties die merkbaar zijn voor studenten. In de klas of in andere leersituaties.
De practor van het practoraat Leergeluk gaat nauw samenwerken met docenten, studenten en het werkveld om een inclusieve benadering van leergeluk te waarborgen. De practor zal ook samenwerken met andere onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties om best practices te delen en gezamenlijk bij te dragen aan de kennis over leergeluk.