Nieuw practoraat: Vakmanschap Sociaal Werk

‘Hoe kan de duurzame inzetbaarheid van mbo sociaal werkers worden gewaarborgd in een veranderend en verbreed beroepenveld?’ Deze vraag staat centraal bij het practoraat dat Albeda mbo, Zadkine en ROC Mondriaan starten vanaf 1 februari 2024. Practor Marjolijn Blom gaat hier de komende drie jaren onderzoek naar doen. Zij is werkzaam voor het Centre of Expertise HR Tech, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam.

Met docent-onderzoekers van de verschillende roc’s en met o.a. werkveldpartners van Spoor 22 gaat Marjolijn samenwerken om zo een programma te vullen met goed overdraagbare kennis. Centraal staan de vaardigheden die nodig zijn om goede toekomstbestendige sociaal werkers op te leiden met vakinhoudelijke kennis die nodig is in de wereld van vandaag. Meer dan in het verleden staan grote maatschappelijke opgaves als polarisatie, discriminatie en de behoefte aan een inclusievere samenleving op de agenda.

Marjolijn: “Een van de kernwoorden is reflectie. Ik geloof dat als ik moet werken met mensen die een ander wereldbeeld hebben dan ik, ik moet reflecteren op mijn eigen beeld om ook open te staan voor hun visie. Hoe praten we dan met elkaar zonder dat we tegenover elkaar komen te staan?”